Gek op vogelakkers

Op zijn 18e nam hij het melkveebedrijf van zijn vader over in het Land van Altena. Hij heeft er zijn vier kinderen groot gebracht. Meeuwis Millenaar (58) is inmiddels een bekend gezicht in de omgeving en ver daarbuiten: hij helpt boeren in Brabant om natuurbeheer onderdeel van hun bedrijf te maken. ‘Want je moet je verantwoordelijk voelen voor waar je woont en leeft. Als iedereen iets doet, kunnen we een mooie samenleving hebben.’

Omslag maken

‘Ik ben ervan overtuigd dat elke agrariër anders en ‘natuurinclusief’ kan boeren en toch goed zijn brood kan verdienen. Het is zoeken naar een balans. Kijk, kruidenrijk grasland is goed voor de boerenlandvogels, maar dan geven de koeien wel minder melk. Ik denk graag mee met mijn collega-boeren, want hun ‘verdienmodel’ moet kloppen. Iedere boer kan met minimaal 5% kruidenrijk grasland aan biodiversiteit werken, dat past het binnen het rantsoen voor de koeien. Maar er is wel geld nodig om boeren te ondersteunen die omslag te maken.

Patrijzen redden

‘Voor de Vogelbescherming werk ik aan het Partridge project als gebiedscoördinator. Door voor meer biodiversiteit te zorgen, willen we bereiken dat er weer een aantrekkelijk leefgebied voor patrijzen ontstaat. Samen met bevlogen vrijwilligers, boeren, jagers en natuurorganisaties hebben we mooie dingen tot stand gebracht met verbluffende resultaten! In een kerngebied van 500 hectare agrarisch beheerde grond hebben we vijftig hectare ingericht met maatregelen zoal keverbanken, hagen en bloemenblokken voor onder meer de patrijs. De kluchten patrijzen zijn enorm toegenomen. We moeten dit blijven onderhouden en ervoor zorgen dat er voldoende insecten zijn zodat de jongen de eerste weken wel overleven.’

We hebben keverbanken, hagen en bloemenblokken aangelegd. De kluchten patrijzen zijn enorm toegenomen.

Meeuwis Millenaar

Samen kunnen we veranderen

‘Mijn boodschap: we kunnen de boerenlandvogels redden. We kunnen veranderen, het is echt niet hopeloos. Je ziet dat consumenten steeds meer om duurzame producten vragen, dat de steun vanuit de overheid toeneemt. We hebben al veel bereikt. Zo hebben we in 10 jaar bereikt dat we in het kerngebied voor wulpen in de uiterwaarden van Genderen van acht nesten naar 28 nesten zijn gegaan. Dat is positief, maar blijvende aandacht en geld is nodig om het in stand te houden.’

De provincie aan zet

‘Mijn oproep aan de provincie: zoek de verbinding met boeren, want zij kunnen het landschap onderhouden. Laat dat niet door een aannemer doen. We zijn als agrarisch natuurbeheerders goed georganiseerd in collectieven door heel Nederland. Zoek als provincie, maar ook als waterschap of gemeente de verbinding met ons.

Er is Europees budget voor agrarisch natuurbeheer. Laten we daar gebruik van maken. Want voor het aanleggen en onderhouden van akkers en velden die voor onze boerenlandvogels aantrekkelijk zijn, hebben we wel geld nodig.’

Gek op vogelakkers

Zijn persoonlijke favoriet? ‘Een akker met 75% luzerne, een plant die goed is voor de bodem. En daar tussendoor strepen van ruigte en soms wat graanachtig voedsel voor de vogels in de winter. Dan heeft de begroeiing ieder seizoen een functie in de natuur. Je hoeft minder te maaien en dat geeft veldleeuweriken de kans er veilig nestjes uit te broeden. Er komen ook veel vlinders op de luzerne af. Ik zag er laatst zelfs een ruigpootbuizerd, erg zeldzaam! Dat komt door de muizen die er zitten. Ik ben gek op vogelakkers!’