#ProvincialeStaten

De natuur van het boerenland is jullie verantwoordelijkheid!

Kies uw provincie en steun onze oproep aan uw statenleden.

Veldleeuwerik

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

 

Wij roepen alle provinciale politici op ervoor te zorgen, dat de komende 4 jaar de achteruitgang van boerenlandvogels in de provincie stopt en herstel zich inzet. 

Provincies, ga aan de slag!

  • Maak een reddingsplan voor de bedreigde vogels van het boerenland en voer het uit.
  • Bescherm en herstel alle belangrijke leefgebieden voor onze akker- en weidevogels.
  • Geef boeren de middelen en de ruimte om natuurvriendelijk te boeren.
  • Handhaaf de wet: het doodmaaien van jonge weidevogels is verboden.  

 

Steun onze oproep

Grutto, patrijs, veldleeuwerik, kievit, steenuil, slobeend, wulp en gele kwikstaart. U wilt toch ook niet dat onze akker- en weidevogels verdwijnen uit uw provincie? Kies uw provincie en  steun onze oproep aan uw provincie om de bedreigde vogels van het boerenland te redden.

Gerelateerde items