Navigatie overslaan

Provincie Zeeland, neem de regie!

Het gaat al jaren slecht met de meeste boerenlandvogels in Zeeland. Provincie: pak de regie en leer van de successen! Red de boerenlandvogels!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Provincie Zeeland, neem de regie!

Zeeland heeft steeds minder boerenlandvogels en het gaat snel bergafwaarts. De zomertortel? Binnen tien jaar verdwenen. De patrijs, veldleeuwerik en ringmus? Ten dode opgeschreven zonder maatregelen. En wat doet de provincie Zeeland? Nog onvoldoende, al ondersteunt de provincie initiatieven om de akkervogels te redden. De provincie heeft vage ambities voor natuurinclusieve landbouw. Ook dat is niet voldoende. Provincie Zeeland, neem de regie en kom nu met concrete plannen!

Zeeland, ga aan de slag!

  • Maak een actieplan met concrete doelen, maak geld vrij om nú maatregelen te kunnen nemen en neem de leiding.
  • Neem de regie in uitwisseling van ervaringen en opgedane kennis, bevorder bewustwording onder boeren. Stel geld beschikbaar voor ontwikkeling, studies of pilots.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels, betrek boeren en andere ondernemers en organisaties bij je plannen.
  • Zorg dat de weidevogels veilig kunnen broeden en dat hun nesten niet weggemaaid worden, en de nesten van akkervogels bescherming krijgen, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Zeeland?

De boerenlandvogels nemen bovengemiddeld hard af in Zeeland. De zomertortel komt er het meest voor van heel Nederland, maar is tussen 1990 en 2017 wel met meer dan 90% afgenomen in aantal. Een soort als de veldleeuwerik is tot een derde van de populatie in 1990 gedaald, terwijl van de patrijs minder dan een vijfde over is. Als deze ongenadig harde trends zich doorzetten zullen deze soorten binnen afzienbare tijd verder verminderen en misschien wel verdwijnen uit de provincie. De provincie is nu aan zet om deze trends te keren voor het te laat is!
Download provinciale rapport Zeeland

Han Almekinders

Akkerbouwer Retranchement, Zeeland

Tien hectare van zijn land heeft hij speciaal ingericht voor boerenlandvogels. Han Almekinders wordt blij als hij de veldleeuwerik hoort zingen. “Vroeger hoorde ik ze dagelijks, nu nog maar drie of vier keer per jaar. Je moet er als boer lol in hebben om aan natuurbeheer te doen en er aandacht aan besteden, net zoals aan je gewassen.” Wat de provincie moet doen? “Werken aan de bewustwording onder boeren. Maak geld vrij voor ontwikkeling, voor studies of om pilots op te zetten. Als we de leefruimte voor vogels willen behouden, dan moeten we onze kennis delen. Lees meer

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.