Navigatie overslaan
Spreeuw / Shutterstock Alle berichten

Samen bouwen aan een groene toekomst

Geplaatst op 28 september 2022

De vijf grootste steden in Brabant waren afgelopen jaren een proeftuin voor natuurinclusief bouwen. Samen met onze partners deden we hier een schat aan ervaring op. Op 13 oktober blikken we terug én kijken we vooruit tijdens het symposium 'Samen bouwen aan een groene toekomst’.

Inbouwkasten

Moderne gebouwen bieden vaak weinig leefruimte voor vogels en vleermuizen. Samen met de Brabantse steden, de provincie Noord-Brabant en de Zoogdiervereniging hebben we een kleine 2000 nest- en verblijfplaatsen voor hen ingebouwd in nieuwbouw- of renovatieprojecten. Daarbij zorgden we niet alleen voor woonruimte voor de vogels en vleermuizen die al aanwezig waren; maar ook dat er genoeg keuze is voor andere soorten om zich veilig te kunnen vestigen in zo’n prefab verblijf.

Monitoring

Wat werkt en wat werkt niet? Dat was een van de dingen die we in deze Brabantse samenwerking wilden onderzoeken. Met behulp van tientallen vrijwilligers monitorden we daarom de inbouwkasten. Zo zagen we welke verblijfplaatsen succesvol waren, welke soorten ze als eerste in gebruik namen en welke soorten meer tijd nodig hadden om ze te vinden. Waardevolle inzichten die weer van pas komen in de toekomst.

Ook voedsel

Want alleen het plaatsen van nest- en verblijfplaatsen is niet voldoende. Als er geen voedsel en schuilplekken zijn, zullen vogels of vleermuizen er niet komen wonen. Hoe richten we de openbare ruimte zo in dat ze een geschikte leefomgeving vormt voor mens én dier? De Brabantse steden hebben er al ervaring mee opgedaan, bijvoorbeeld door bestaande groenstructuren te integreren in nieuwbouwwijken, en door groene tuinen te stimuleren. En in de toekomst werken we verder om de leefomstandigheden voor vogels compleet te maken, met voedsel, veiligheid, voortplanting en variatie.

Symposium

De kennis en ervaring die we hebben opgedaan in de Brabantse steden, presenteren we op het symposium ‘Samen bouwen aan een groene toekomst’ op 13 oktober in Tilburg. Het symposium richt zich op professionals uit beleid, vastgoed, bouw, ontwerp en inrichting. Met hen kijken we niet alleen terug op onze leerzame projecten, maar we kijken ook vooruit: hoe bieden we samen een antwoord op de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit? We bundelen onze kennis en stippelen de koers uit voor een groene toekomst. Lees meer of meld je nu aan om zeker te zijn van een plek.

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's