Navigatie overslaan

Provincie Zuid-Holland, voer uw plan nu uit!

Provincie Zuid-Holland, met het nieuwe actieplan toont u als een van de weinige weidevogelprovincies ambitie. Wij roepen u nu op uw plannen snel en daadkrachtig uit te voeren.

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Provincie Zuid-Holland, voer uw plan nu uit!

Slobeend, tureluur en grutto. Dit drietal komt graag in Zuid-Holland. Maar geen enkele andere provincie heeft de afgelopen jaren zo slecht voor zijn boerenlandvogels gezorgd als Zuid-Holland. Zien we nu nog torenvalken, veldleeuweriken en wulpen, dat is over tien jaar niet meer zo. Zonder maatregelen sterven de wulp en de veldleeuwerik uit! De provincie Zuid-Holland erkent dit gevaar en heeft met maatschappelijke partijen een goed actieplan opgesteld. Provincie Zuid-Holland, voer het plan nú uit om deze vogels te behouden!

Zuid-Holland, ga aan de slag!

  • Zorg dat het actieplan voor weidevogels snel en goed uitgevoerd wordt en maak geld vrij om nú maatregelen te kunnen nemen.
  • Zorg dat de weidevogels veilig kunnen broeden en dat hun nesten niet weggemaaid worden, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels en betrek boeren en andere ondernemers en organisaties bij de plannen.
  • Zorg voor een natuurinclusieve benadering van andere uitdagingen in het landelijk gebied. Ga op zoek naar win-win situaties.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Zuid-Holland?

In Zuid-Holland nemen de boerenlandvogels in hoog tempo in aantal af. Kijk bijvoorbeeld naar de afnames van de populaties slobeend en grutto in de periode 1990-2017: die liggen tussen de 50 en 60%. De torenvalk is zelfs tot ongeveer een tiende van de populatie gedaald. Als dit soort trends zich voortzetten, zullen nog veel meer vogels verdwijnen. Maar liefst acht soorten nemen met meer dan 5% per jaar af en worden verwacht te halveren in de komende tien jaar. Deze trieste ontwikkelingen moeten nu stoppen. Provincie, zorg dat de boerenlandvogelpopulaties zich herstellen!
Download provinciale rapport Zuid-Holland

Joke Colijn & Jaap Graveland

Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard Berkenwoude, Zuid-Holland

“Vroeger hadden we hier veel grutto’s in de Krimpenerwaard. Nu niet meer. En met de leeuwerik is het helemaal dramatisch gesteld. Jammer, dat geluid hoorde echt bij de zomer. De achteruitgang van boerenlandvogels moet stoppen. Waar het uiteindelijk om gaat is dat er gewoon Europese regelgeving is die nageleefd moet worden! Dat gebeurt gewoon niet. Daar móet de provincie wat aan doen.” Lees meer

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.