Navigatie overslaan

Provincie Groningen, stop de achteruitgang!

Bij de provincie Groningen ontbreekt het aan een duidelijke beschermingsvisie, terwijl maatschappelijk organisaties actieplannen ontwikkelen. Provincie: steun deze plannen en neem de regie!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Provincie Groningen, stop de achteruitgang!

In geen enkele andere provincie komen meer gele kwikstaarten en kwartels voor dan in Groningen. De provincie herbergt ook nog eens een groot aandeel van de Nederlandse broedpopulaties van de veldleeuwer­ik, graspieper, tureluur, geelgors en ringmus. Maar gaat het goed met de weide- en akkervogels in Groningen? Helemaal niet! Hun aantal gaat veel sneller achteruit dan in de rest van Nederland. Provincie Groningen, er ligt een kant-en-klaar actieplan, opgesteld door een aantal betrokken organisaties. Ga ermee aan de slag!

Groningen, ga aan de slag!

  • Doe mee aan het Actieplan Weidevogels Groningen en het Groninger Actieplan Akkervogels en geef een stevig budget voor het uitvoeringsprogramma.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels en betrek boeren en andere ondernemers en organisaties bij de plannen.
  • Help de veldleeuweriken door de aanleg van faunaranden, meer soorten gewassen, zoals zomergraan en winterveldjes voor voedsel en bescherming.
  • Zorg voor een goed perspectief voor boeren én natuur, dat draagt ook bij aan een positieve waardering voor onze boeren.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Groningen?

In Groningen zijn de veldleeuwerik en ringmus met twee derde afgenomen in de periode 1990-2017. De kievit is gehalveerd. Als de huidige trends niet gekeerd worden, zullen deze soorten in minder dan dertig jaar nog eens halveren. Met de patrijs, scholekster en grutto is het pas echt slecht gesteld: deze soorten halveren binnen tien jaar! De kemphaan, zomertortel en grauwe gors zijn al bijna verdwenen in Groningen. Maar voor de andere vogels kan bij goed beleid de trend worden gebroken. Provincie, zet je in voor het herstel van de boerenlandvogels!
Download provinciale rapport Groningen

Geuko ten Have

Akkerbouwer Noordbroek, Groningen

Geuko ten Have is blij dat het natuurlijk evenwicht op zijn land zich heeft hersteld. ‘Er scharrelen weer patrijzen en fazanten rond.’ Hij heeft een akkerbouwbedrijf van 140 ha met speciaal voor de boerenlandvogels bloeiende akkerranden en wintervoedselveldjes. ‘Ik denk dat meer boeren mijn voorbeeld zouden volgen als ze niet alles op eigen kracht zouden hoeven doen, maar steun zouden krijgen van de overheid.’ Lees meer

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.