Navigatie overslaan

Provincie Limburg, maak nu een actieplan!

Limburg herbergt karakteristieke vogelsoorten die sterk zijn verbonden met het Limburgse landschap. Hier verdwijnen boerenlandvogels in rap tempo. Wij roepen de provincie op: Maak nu een actieplan!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Provincie Limburg, maak nu een actieplan!

Er zijn nu 90% minder akkervogels in Limburg dan in 1990! Schokkend, in geen enkele andere provincie is het aantal akkervogels zo achteruit gegaan als in Limburg. Patrijs, scholekster, wulp, zomertortel en ringmus: als we niets doen, is er over een paar jaar nog maar de helft over. Is dat wat de provincie wil? Grutto, tureluur en grauwe gors zijn nu al zo goed als uitgestorven! Provincie Limburg, kom nú in actie!

Limburg, ga aan de slag!

  • Stel nu een ambitieus provinciaal actieplan op voor patrijs en andere akkervogels. Met concrete doelen, een uitvoeringsprogramma en een stevig budget.
  • Ondersteun initiatieven van boeren die delen van percelen inzaaien met kruidenrijke gewasmengsels en winterveldjes willen realiseren.
  • Zorg dat de boerenlandvogels veilig kunnen broeden, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming
  • Dring het gebruik van pesticiden en kunstmest terug.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Limburg?

De akkervogels zijn enorm hard achteruitgegaan in Limburg. De patrijs is hier met wel 80% afgenomen in aantal en de veldleeuwerik is gehalveerd, vergeleken met 1990. De zomertortel, een vogel van het kleinschalig cultuurlandschap, is gedecimeerd tot een tiende in deze periode. Als de huidige trends zich doorzetten zullen veel soorten op korte termijn nog eens halveren in aantal. Enkele soorten worden ernstig bedreigd in Limburg en zullen mogelijk uitsterven. Hieronder vallen de watersnip, grutto, tureluur, zomertortel en grauwe gors. De provincie moet nú met ingrijpende maatregelen komen om de boerenlandvogels te redden en de populaties te laten herstellen.
Download provinciale rapport Limburg

Harm Kossen

Agrarisch collectief Natuurrijk Limburg Roermond, Limburg

“Ik pleit voor ‘biodiverse’ landbouw, de basiscondities moeten zich weer herstellen. Als we dat voor elkaar krijgen, komen er vanzelf weer meer insecten en dan volgen de boerenlandvogels ook. De provincie moet zich realiseren dat we een integrale aanpak nodig hebben: het is niet alleen een agrarische kwestie. Want het landschap en de natuur hebben ook een economisch belang, voor toerisme en recreatie.” Lees meer

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.