Navigatie overslaan

Provincie Noord-Holland, neem nu de regie!

Bij ongewijzigd beleid zullen diverse soorten boerenlandvogels in Noord-Holland binnen tien jaar in aantallen halveren. Wij roepen de provincie op het beleid nu te wijzigen!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Provincie Noord-Holland, neem nu de regie!

De scholekster en de kieviet broeden graag in het Noord-Hollandse boerenland. Ook de grutto, tureluur en slobeend vinden het er fijn. Nog wel. Zonder maatregelen kan dat in Noord-Holland snel veranderen de komende jaren. De watersnip en de wulp? Binnen tien jaar verdwenen. Waar wacht de provincie nog op? Er is geen enkel concreet plan, alleen vage doelstellingen. Provincie Noord-Holland, maak een actieplan en neem nú de regie!

Noord-Holland, ga aan de slag!

  • Stel een ambitieus weidevogel actieplan op, met concrete doelstellingen, en een uitvoeringsprogramma met een flink budget. Zorg er ook voor dat maatregelen worden uitgevoerd.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels en betrek boeren en andere ondernemers en organisaties bij de plannen.
  • Zorg dat de weidevogels veilig kunnen broeden en dat hun nesten niet weggemaaid worden, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming.
  • Zorg voor een goed perspectief voor boeren én natuur, dat draagt ook bij aan een positieve waardering voor onze boeren.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Noord-Holland?

De boerenlandvogels hebben het zwaar in Noord-Holland. De scholekster is met meer dan de helft afgenomen in aantal ten opzichte van 1990 en soorten als de slobeend en grutto zijn verminderd met een derde. Bij voortzetting van de huidige trends zijn de vooruitzichten somber. Van de akker- en weidevogels halveren de populaties van de patrijs, watersnip, wulp en veldleeuwerik binnen de komende tien jaar. Onder de vogels van het kleinschalig cultuurlandschap geldt datzelfde voor de zomertortel, spotvogel, spreeuw en ringmus. Het is nu aan de provincie om ervoor te zorgen dat deze trends gekeerd worden en de populaties zich weer kunnen herstellen.
Download provinciale rapport Noord-Holland

Mark Kuiper

Coördinator agrarisch natuurbeheer Amstelland, Noord-Holland

Amstelland, een oase van rust onder de rook van Amsterdam en een topgebied voor weidevogels. Het vogelvriendelijk beheer voeren boeren gezamenlijk uit. De kuikens groeien op in bloemrijk grasland, waar veel insecten zitten en pas gemaaid wordt nadat de vogels zijn uitgevlogen. ‘Boerennatuur is belangrijk voor boerenlandvogels en voor de stad. Mensen zien waar hun eten vandaag komt en boeren zijn trots op hun producten. Daarom moet de provincie meer mogelijkheden creëren voor weidegrond met natuurbestemming in geschikte weidevogelgebieden.’ Lees meer

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.

Gerelateerde items