Navigatie overslaan
Grutto / Anton Kieftenburg Alle berichten

Zuivere zuivel helpt vogels van het boerenland redden

Geplaatst op 11 april 2018

Vogels van het boerenland hebben het zwaar. Vooral door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen die in weilanden broeden en hun voedsel zoeken. Sinds vorig jaar werken Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel samen met Vogelbescherming om die ontwikkeling een halt toe te roepen. Tot en met 30 juni voeren beide merken van boer Klaas de Lange een actie waarmee ze Vogelbescherming steunen. 

Goed boeren

Precies 25 jaar geleden stapte boer Klaas de Lange uit Overijssel over op biologisch. Hij wilde een halt toeroepen aan de achteruitgang van de biodiversiteit in zijn graslanden aan de rand van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Hij besloot zijn melk zelf te gaan verwerken tot zuivelproducten en te verkopen onder de merknaam Weerribben Zuivel.

Waar een boer met passie toe in staat is, blijkt tijdens een rondgang over zijn erf. De 80 ‘Weerribben koeien’ van destijds zijn er inmiddels 400 geworden. En vorig jaar nam hij het merk Zuiver Zuivel van FrieslandCampina over. Met zijn eigen melk en van 25 biodynamische boeren uit Nederland maakt hij met 45 man personeel 25 verschillende zuivelproducten. Van karnemelk en kwark tot boter en crème fraiche.

Klaas boert goed, maar is de biodiversiteit op zijn land en die van zijn melkleveranciers zeker niet uit het oog verloren. Integendeel, vorig voorjaar kregen zijn merken Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel het predicaat ‘weidevogelvriendelijk’. “We hebben intensief samengewerkt met Vogelbescherming Nederland”, vertelt Klaas.

Ons eerste doel is om de achteruitgang van de weidevogelstand een halt toe te roepen. Dat doen we door een heel pakket aan maatregelen.

Kievit / Elwin van der Kolk Kievit / Elwin van der Kolk

Pakket aan maatregelen

Klaas: “Vogelbescherming heeft enorm veel kennis als het om het beschermen van weidevogels gaat. Ons eerste doel is om de achteruitgang van de weidevogelstand een halt toe te roepen. Dat doen we door een heel pakket aan maatregelen. Dus niet alleen maar nestbescherming maar ook het verflauwen van slootkanten, het laten staan van stroken kruidenrijk grasland, mozaïekbeheer, uitgestelde maaidata en intensieve monitoring.”

“Dit laatste vind ik heel belangrijk en wordt door een gespecialiseerd bedrijf opgepakt. We willen met harde cijfers kunnen aantonen dat de weidevogels in Nederland nog toekomst hebben. Maar ook dat de boeren met wie ik samenwerk een goede boterham kunnen verdienen. Ik wil mijn leveranciers een vaste melkprijs gaan bieden en een bonus voor inspanningen die de biodiversiteit ten goede komen. Dat biedt economische zekerheid en stelt ze in staat hun bedrijfsvoering nog beter af te stemmen op de eisen die vogels aan agrarisch land stellen.”

Verbeteren nestelmogelijkheden

Overigens gaat het niet alleen om een betere bescherming van weidevogels. Sommige boeren hebben die niet op hun land. Zij kunnen door het plaatsen van bijvoorbeeld kerkuilennestkasten, het opknappen van hagen en het verbeteren van nestelmogelijkheden voor zwaluwen ook veel voor vogels betekenen.

We lopen een rondje door de grote koelcel waar de verse yoghurt wordt teruggekoeld en de pallets met zuivelproducten klaar staan voor transport naar de filialen van Ekoplaza, Marqt, Estafette, Natuurwinkel en talloze horecabedrijven. Op één van de pallets staat ‘voedselbank’, bestemd voor twee afdelingen in de buurt. Bij Klaas gaat het verbeteren van de wereld verder dan alleen het beschermen van weidevogels...