Steenuil of pechvogel

Provincie, steun het Actieplan Akker- en weidevogels van de maatschappelijke organisaties. Zorg voor concrete doelen, een uitvoeringsprogramma en een stevig budget.

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen in Gelderland tot nu toe:

Provincie Gelderland, het is nu niet genoeg!

Maar liefst 17 van de 27 boerenlandvogels in Gelderland vertonen een neergaande trend. Toch komen in geen enkele andere provincie zoveel steenuilen, grote lijsters, grasmussen, roeken en spreeuwen voor. Waarom gaat het dan toch slecht met ze? Hun aantallen gaan in Gelderland veel sneller achteruit dan in de rest van Nederland. De provincie Gelderland heeft goede bedoelingen. Maar dat is niet genoeg. Gelderland, neem nú concrete maatregelen, want anders is het te laat!

Gelderland, ga aan de slag!

  • Bescherm de steenuil en andere boerenlandvogels, want anders sterven ze uit.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels  en betrek boeren en andere ondernemers  en organisaties bij je plannen.
  • Werk mee aan de doelen van het Actieplan Akker- en Weidevogels, dat is opgesteld door een aantal betrokken organisaties in Gelderland en neem nu concrete maatregelen.
  • Dring het gebruik van pesticiden en kunstmest terug.

De steenuil houdt van de Achterhoek

Gelderland = steenuilenland. Nergens in Nederland broeden zoveel steenuilen als hier. Hij hoort bij het kleinschalige boerenland zoals in de Achterhoek, zo kenmerkend voor grote delen van de provincie. Deze kleine uil die zich ook overdag laat zien, is geliefd bij de bevolking. Maar de soort staat wél op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels. Dit geeft Gelderland een grote verantwoordelijkheid om de steenuil te behouden!

Ronald van Harxen

STONE Winterswijk, Gelderland

"De steenuil woont graag op boerenerven en hebben een voorkeur voor muizen. Wij adviseren niet alle muizen op het erf op te ruimen, te zorgen voor een plek met kort gras en een ruigtestrook van een paar vierkante meter om een prooi te vangen. Steenuilen nesten onder de daken van boerenschuren, waar nu asbestsanering speelt. Met nestkasten creëer je nieuwe nestgelegenheid. De provincie maakt het verschil door bewoners van boerenerven en vrijwilligers hierbij te ondersteunen."

Ik steun deze actie. U ook?

U kunt ook kiezen voor een andere provincie, want ook deze vogels dreigen zonder uw steun pechvogels te worden.

Gerelateerde items