Navigatie overslaan
Annelieke met glas melk / Lars Soerink

Annelieke met glas melk / Lars Soerink

Vogelvriendelijk eten en drinken

Voor goedkope melk wordt een hoge prijs betaald: het oer-Nederlands landschap, de natuur en de boerenlandvogels verdwijnen door de bulkproductie. Ingegeven door perverse prikkels op de wereldmarkt, een zwabberend overheidsbeleid en een groeiende afstand tussen consumenten en voedselproducten. Vogelbescherming is met het kennisnetwerk boerenlandvogelboeren en de actie ‘elke meter telt’ aanjager van een noodzakelijke ommezwaai naar een natuurinclusief boerenland. Dit krijgen we alleen voor elkaar, als ook u de boeren helpt…

Hoe? Als consument kunt u kiezen voor zuivelmerken van boeren die rekening houden met de vogels op hun land. Op lokale schaal zijn er ook akkervogelproducten beschikbaar, zoals Patrijzenbier of pannenkoekenmeel. Hieronder vindt u een lijst met de zuivelmerken die een bijdrage leveren aan het behoud of zelfs het herstel van het aantal weidevogels.

Een (keur)merk kiezen

In het zuivelschap vindt u steeds meer producten die rekening houden met duurzaamheid en/of de leefomgeving van vee en boerenlandvogels. Maar welke kiest u? Vogelbescherming maakt u graag wegwijs.

Koop zuivel voor vogels

Liefde voor vogels vraagt ook om bewuster kiezen. Bijvoorbeeld, voor zuivel die rekening houdt met onze boerenlandvogels. Om u daarbij te helpen, heeft Vogelbescherming verschillende melk- en kaasproducten met elkaar vergeleken. Het aantal kieviten geeft aan hoezeer de boer rekening houdt met grutto, kievit of boerenzwaluw. Zij passen hun maaibeleid aan en zorgen voor een heerlijke kruiden- en insectenrijke grasmat. Dat is niet alleen goed voor hun koeien, maar ook voor de boerenlandvogels.

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Meer over boerenlandvogels