Vogelvriendelijk eten en drinken

Boerenlandvogels hebben meer plekken nodig waar ze voldoende voedsel vinden én veiligheid om jongen groot te brengen. Meer natuurlijk boerenland dus. En daar strijdt Vogelbescherming Nederland al jaren voor. Samen met zuivelboeren en -coöperaties zoeken we naar de beste manier om enerzijds vogelvriendelijk te produceren, anderzijds een goed economisch resultaat voor de boer te behalen.

Als consument kunt u bijdragen door te kiezen voor zuivelmerken die rekening houden met de vogelpopulatie op het platteland. Hieronder vindt u daarvoor een lijst met zuivelmerken die bijdragen aan het behoud of zelfs het herstel van het aantal weidevogels op het land van de betrokken melkveehouders.

Welk (keur)merk?

Wie boerenlandvogels wil helpen, kan beginnen in het zuivelschap. Daar kom je steeds meer producten tegen die zijn geproduceerd met melk afkomstig van bedrijven waar rekening wordt gehouden met de leefomgeving van grutto, kievit of boerenzwaluw. Maar er bestaan verschillende zuivelmerken die het goed voorhebben met de weidevogels. Zo werkt de ene zuivelproducent alleen samen met vogelvriendelijke boerenbedrijven, terwijl de ander net op weg is om meer te gaan doen voor natuur en vogels. Ook de keurmerken verschillen. De een stelt meer eisen dan de ander. Zo kan de focus verschillen. Kijkt een producent vooral naar duurzaamheidsaspecten (zoals dierenwelzijn, milieu en natuur) of natuur en landschap?

Vogelbescherming Nederland krijgt regelmatig de vraag welke zuivelproducten de boerenlandvogels het beste helpen. Daarom hebben we een overzicht gemaakt, waarbij we de waardering hebben verbeeld in kieviten (minimaal één en maximaal vijf kieviten). Daarbij is onder meer gekeken naar het beheer van kruidenrijk grasland en het maaibeleid.