Vogelvriendelijk eten en drinken

Voor goedkope melk wordt een hoge prijs betaald: het oer-Nederlands landschap, de natuur en de boerenlandvogels verdwijnen door de industriële agrarische bulkproductie. Ingegeven door perverse prikkels op de wereldmarkt, een zwabberend overheidsbeleid en een groeiende afstand tussen consument en boer. Vogelbescherming is met het kennisnetwerk boerenlandvogelboeren en de actie ‘elke meter telt’ aanjager van de noodzakelijke ommezwaai naar een natuur-inclusief boerenland. Dit krijgen we alleen echt voor elkaar, als ook u de boeren helpt…

Hoe? Als consument kunt u kiezen voor zuivelmerken van boeren die rekening houden met de vogels op hun land. Op lokale schaal zijn er ook akkervogelproducten beschikbaar, zoals Patrijzenbier. Hieronder vindt u een lijst met de zuivelmerken die een bijdrage leveren aan het behoud of zelfs het herstel van het aantal weidevogels.

Een (keur)merk kiezen

In het zuivelschap vindt u steeds meer producten die rekening houden met duurzaamheid en/of de leefomgeving van vee en boerenlandvogels. Maar welke kiest u? Vogelbescherming maakt u graag wegwijs.

De verschillende keurmerken verschillen in hun eisen. Een zuivelproducent als Weide Weelde werkt bijvoorbeeld alleen samen met vogelvriendelijke boerenbedrijven. Andere producenten letten minder op natuur en boerenlandvogels. Zij leggen hun focus bijvoorbeeld vooral op de duurzaamheid van een product. Een ander bekend voorbeeld is het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming:  een, twee of drie sterren geven een gerichte indicatie van diervriendelijkheid.

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Gerelateerde items