Vogelvriendelijk eten en drinken

Melk lijkt goedkoop, maar de prijs die we er werkelijk voor betalen is te hoog. Het oer-Nederlands landschap, de natuur en de boerenlandvogels verdwijnen door de industriële agrarische bulkproductie. Vogelbescherming is met haar netwerk van weidevogel- en akkervogelboeren en de actie ‘elke meter telt’ aanjager van de noodzakelijke ommezwaai naar een natuur-inclusief boerenland. Alleen als u de boer helpt, krijgen we dit voor elkaar.

Als consument kunt u de boerenlandvogelboeren helpen door te kiezen voor zuivelmerken die rekening houden met de vogelpopulatie op het platteland. Hieronder vindt u een lijst met zuivelmerken die bijdragen aan het behoud of zelfs het herstel van het aantal weidevogels op het land van de betrokken melkveehouders. 

Een (keur)merk kiezen

In het zuivelschap vindt u steeds meer producten die rekening houden met duurzaamheid en/of de leefomgeving van vee en boerenlandvogels. Maar welke kiest u?

De verschillende keurmerken verschillen in hun eisen. Een zuivelproducent als Weide Weelde werkt bijvoorbeeld alleen samen met vogelvriendelijke boerenbedrijven. Andere producenten letten minder op natuur en boerenlandvogels. Zij leggen hun focus net anders, bijvoorbeeld op de duurzaamheid van hun product. Een ander bekend voorbeeld is het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. De een, twee of drie sterren geven een gerichte indicatie van diervriendelijkheid.

Boerenlandvogelvriendelijk

Hoe ziet u als consument door de bomen het bos met al deze keurmerken? En wat is de juiste keuze als het om boerenlandvogels gaat? Zolang niet alle producten drie sterren hebben en van natuur-inclusieve boerderijen komen, is dit lastig te achterhalen als u voor het zuivelschap staat. Vogelbescherming Nederland onderzocht daarom de keurmerken zelf en waardeerden deze ook weer met een keurmerk. Bijgevoegd overzicht geeft aan welke zuivel rekening houdt met boerenlandvogels. Dit verbeelden we in kieviten (minimaal één en maximaal vijf). Daarbij is onder meer gekeken naar het beheer van kruidenrijk grasland en het maaibeleid.