Navigatie overslaan
Veldleeuwerik met insect / Shutterstock Alle berichten

Wetenschapsorganisaties roepen op tot radicale wijziging EU-landbouwsubsidie

Geplaatst op 5 november 2019

De intensieve landbouw vernietigt de natuur in EU-landen en daarom moet het landbouwbeleid van de Europese Unie zo snel mogelijk radicaal op de schop. Dat staat te lezen in een brief aan het Europees Parlement die is opgesteld door zes wetenschappelijke organisaties, die samen meer dan 2500 wetenschappers vertegenwoordigen.

De schrijvers stellen vast dat de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) enorme schade toebrengt aan de biodiversiteit op het het boerenland. Het Europese beleid stuurt immers richting schaalvergroting in de landbouw, zodat de kwantiteit kan worden gemaximaliseerd. Vaak leidt dat tot aanpassingen aan gebieden die daarmee voor vogels, insecten of zoogdieren ongeschikt worden.

55% afname boerenlandvogels

De wetenschappers wijzen in hun brief nog maar eens op de cijfers: in de EU namen de boerenlandvogels tussen 1980 en 2015 met meer dan 55 procent af. In Duitse natuurreservaten liep het aantal insecten af met ruim driekwart. De aantallen van andere diersoorten, maar ook planten en kruiden die ooit algemeen waren op het boerenland laten vergelijkbare ontwikkelingen zien. De schaalvergroting laat veel te weinig ruimte aan bloemrijke akkerranden of slootkanten. Daarbij is op veel plaatsen het grondwaterpeil verlaagt ten bate van landbouwbedrijven.

‘De wetenschappelijke bewijzen spreken voor zich’, schrijven de wetenschappers. ‘De natuur gaat ten onder door de intensieve landbouw. Als de landbouwsubsidie niet grondig wordt herzien en er nog altijd geen plek is voor natuur op het boerenland, dan kent Europa straks in grote delen van het boerenland een stille lente.’

Natuurinclusieve landbouw

De opstellers moedigen de EU aan voorop te lopen in het streven naar natuurinclusieve landbouw en stellen voor het GLB zo te hervormen dat deze enorme subsidiepot daar een belangrijke bijdrage aan levert. Uiteraard bieden de opstellers – The European Ornithologist Union, The European Mammal Foundation, Societas Europaea Herpetologica, Societas Europaea Lepidopterologica, Butterfly Conservation Europe en The European Bird Census Council – de beleidsmakers hun hulp daar bij aan.

114 euro 114 euro

Jaarlijkse bijdrage: 114 euro

De Europese pot voor landbouwsubsidie kent een jaarlijkse omvang van 60 miljard euro. Grofweg 700 miljoen euro daarvan komt terecht bij Nederlandse boeren. Gemiddeld betaalt iedere inwoner van de EU jaarlijks 114 euro aan het CAP. Dat bedrag was dit voorjaar inzet van een promotiecampagne rond de EU-verkiezingen waar ook Vogelbescherming aan deelnam. Er werden biljetten van 114 euro verspreid met de oproep tot een groener Europees landbouwbeleid.

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws