Navigatie overslaan
Gerwout Netjes / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Gerwout Netjes / Fred van Diem Gerwout Netjes / Fred van Diem

Door Gerwout Netjes
Boerenlandvogelboer

Gerwout Netjes

In Eemdijk net naast de rivier de Eem bevindt zich het melkveebedrijf van Gerwout Netjes. In eerste opzicht een modern melkveebedrijf met een serieuze omvang. Naast het produceren van melk hebben de weidevogels een prominente plaats op het bedrijf. Naast het werken op het bedrijf is Gerwout ook actief als bestuurslid bij Collectief Eemland om zich in te zetten voor het agrarisch natuurbeheer in Eemland.

Werkgebied

Eemdijk

Gerwout Netjes:

“Het is mooi dat de boeren in Eemland zich enthousiast inzetten voor het weidevogelbeheer, dat maakt het tot een succes. Want het is toch prachtig om in het voorjaar de vogels te horen, dat zou ik absoluut niet kwijt willen!”

Gerwout Netjes / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 98

180

Rekening houden met weidevogels gebeurt door diverse vormen van beheer. Van de 80 hectare grasland wordt op 18 hectare zwaar beheer uitgevoerd. Op drie verschillende plekken zijn er plasdras locaties gecreëerd om zo een goede habitat voor de weidevogels te maken. Rondom deze plasdrassen ligt kruidenrijk grasland met daaromheen weer een schil van 1 juni land. Op deze wijze zijn er voor de broedende vogels en hun kuikens veilige havens om zo groot te kunnen worden. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met het weiden naast de kruidenrijke percelen om te kijken of hierdoor de voedselvoorziening voor de kuikens verbeterd kan worden.

Tijdens het maaien wordt er in diverse blokken gemaaid om zo een goede mozaïek te krijgen. De weidevogelvrijwilliger gaat meestal tijdens het maaien mee op de trekker, want twee paar ogen zien immers meer dan één. Op deze wijze worden er tijdens het maaien jaarlijks nog een aantal extra nesten gevonden, of jonge kuikens over de sloot gezet om ze groot te laten worden. Het is prachtig om je op deze wijze samen in te zetten voor de weidevogels en daarnaast is het ook nog eens gezellig.

Boerenlandvogels bij deze boerderij