Navigatie overslaan
Mark Kuiper / Fred van Diem

Blij met een bijzonder stukje Noord-Holland

Onder de rook van Amsterdam, ingeklemd tussen Amstelveen, Amsterdam-Zuidoost en superdrukke snelwegen als de A2 en A9 ligt Amstelland. Niet meteen een plek waar je aan denkt bij een topgebied voor weidevogels. Maar dat is het wel, én een oase van rust in de hectische Randstad. Mark Kuiper, coördinator van het agrarisch natuurbeheer in Amstelland en al twintig jaar actief in het gebied, legt uit hoe dat kan.
Scholekster / Jelle de Jong

Sleutel tot succes

‘Pas laat is in dit gebied, met name in polder de Ronde Hoep, de ruilverkaveling op gang gekomen. Zo kon er in de Ronde Hoep, in de kern van het gebied, een weidevogelreservaat komen’. In de kern kunnen kuikens opgroeien in het kruidenrijke grasland, waar veel insecten zitten en pas gemaaid wordt nadat de vogels zijn uitgevlogen. Het is volgens Mark Kuiper de sleutel tot succes: ‘Zorg in geschikte polders dat je een kern van zo’n 25% hebt met voor weidevogels optimaal beheer dat boeren gezamenlijk uitvoeren’. Dat is in de Ronde Hoep gelukt, maar ook in andere polders in Amstelland. Kuiper: ‘In Bovenkerkerpolder zijn de omstandigheden voor weidevogels ook behoorlijk goed. Dat ligt naast de Ronde Hoep. De boeren hebben hier zelf zo’n kern met zwaar beheer geregeld. Het is belangrijk dat die kern ook in de toekomst behouden blijft’.

Grutto / Elwin van der Kolk

Provincie, omarm modelaanpak

Om dat te bereiken is de stichting DAN opgericht. In deze stichting werken boeren en natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming, samen om voldoende weidegrond in de polders van Amstelland duurzaam te beschermen. De stichting zoekt investeerders die grond willen kopen en verpachten onder strenge voorwaarden voor weidevogels. Kuiper: ‘In 2018 is zo de eerste zestien hectare grond in de Bovenkerkerpolder gekocht. De provincie heeft deze grond nu bestemd voor natuurgrond met een weidevogelbestemming. Dat is een goede garantie dat de grond ook tot in lengte van jaren goed blijft voor weidevogels terwijl er toch extensief op geboerd kan worden. De boeren kunnen ook zelf op hun eigen land zo’n weidevogelbestemming aanvragen bij de provincie’. Zo’n model zou de provincie op veel meer plekken moeten omarmen, vindt Kuiper. ‘Creëer meer mogelijkheden voor weidegrond met natuurbestemming in geschikte weidevogelgebieden’.

Een andere element dat Amstelland een succes maakt is de goede samenwerking tussen heel veel betrokkenen: boeren en vrijwilligers uit de omliggende gemeenten. Kuiper: ‘Dat is wat mij vrolijk maakt, zo’n brede groep mensen die zich allemaal inzetten voor het behoud van dit bijzondere stukje Noord-Holland waar nog veel grutto’s zitten en je in het voorjaar de veldleeuwerik nog kunt horen’.

De melk uit Amstelland gaat straks gewoon naar Amsterdam en Ouderkerk in plaats van naar China.

Mark Kuiper

Boerennatuur voor de stad

Die boerennatuur vindt Kuiper belangrijk voor de stad. ‘Mensen kunnen hier genieten van de rust en de open ruimte, het water en de vogels. En je ziet waar het eten vandaan komt’. Dat laatste willen Kuiper, de boeren en natuurorganisaties verder versterken. Er komen streekproducten uit Amstelland, maar dat gaat nu naar een hoger plan: er komen nieuwe vogelvriendelijke streekproducten bij. Daarvoor wordt er gebouwd aan een echte, eigen melkfabriek gericht op de regio. Zo gaat straks de melk uit Amstelland gewoon naar Amsterdam en Ouderkerk, onder de merknaam ‘Boeren van Amstel’ in plaats van naar bijvoorbeeld China. De provincie steunt dit initiatief. Kuiper: ‘Die steun is goed en zou in het provinciaal beleid verder gestimuleerd moeten worden. De verbinding tussen streekproducten waar boeren trots op zijn en die helpen de boerenlandvogels te redden helpt de toekomst van de provincie.’