Navigatie overslaan
Oosterschelde / Agami Toon alles in de buurt
Oosterschelde / Agami

Door Gerjo Oostdijk
WetlandWacht

Gerjo Oostdijk

Wekelijks rijd ik op de fiets langs mijn wetland. Bijzonder zijn bij opkomend tij de foeragerende watervogels, ganzen en eenden. Leuk om te vermelden is dat de bontbekplevier met drie paartjes aan het broeden is op de glooiing. Daarom is het zo belangrijk dat er geen motorisch verkeer is dat gebruik maakt van het fietspad buitendijks (zoals cross-motoren, Quads en brommers). De dijken worden ook gemaaid; het vooraf schouwen heeft mijn aandacht, maar hulp stel ik op prijs. Tijdens het maaien sneuvelt ook menig nest en vogel. Voor de toekomst komen er nieuwe verstorende activiteiten aan. De grote boosdoeners zijn dan het Ministerie van Economische Zaken en TeNNet. Zowel net buitendijks als in Oosterschelde zelf moeten HOOGspanningsmasten komen van 65 meter hoog. Dit heeft heel negatieve gevolgen voor flora en fauna, en voor de mens. Dit alles heeft mijn aandacht.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Oosterschelde Oost- van de Rattekaai- Oesterdam tot aan Yerseke

Kaart Oosterschelde-Oesterdam Krabbendijke

Gerjo Oostdijk:

"De natuur op zich, het zich vrij kunnen bewegen waar het toegestaan is, en voor ons nageslacht - kinderen en kleinkinderen -, heel het mensdom, proberen dit prachtige gebied zonder verstorende elementen in stand te houden.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.