Navigatie overslaan
Uiterwaarden Waal / Agami Toon alles in de buurt
Uiterwaarden Waal / Agami

Door Els Bary-Peters
WetlandWacht

Els Bary-Peters

In het dagelijks leven ben ik veel met vogels bezig. Ik doe bijvoorbeeld diverse tellingen voor Sovon Vogelonderzoek, ik ben lid van een Vogelwerkgroep en lid van de Klankbordgroep Natuur van de Gemeente Tiel. Als Wetlandwacht kan ik een niet onbelangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van vogels in de diverse uiterwaarden van de Waal in het Rivierengebied. Het zijn Natura 2000-gebieden, wat betekent dat zij beschermd worden vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Als Wetlandwacht kun je me altijd benaderen als je vragen hebt met betrekking tot deze gebieden.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

De Grote Willemspolder bij Echteld, de Kleine Willemspolder en Wetland Passewaaij in Tiel en van daar de uiterwaarden t/m Zennewijnen.

Kaart Uiterwaarden Waal noordoever oost

Els Bary-Peters:

Vogels zijn mijn diepe passie. Wat is er mooier om ze te beschermen in hun leefgebied!

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.