Living on the Edge / Sahel

Het gemeenschappelijke belang van vogels en mensen in de Sahel-regio stond in het project Living on the Edge centraal. Vogelbescherming heeft Living in the Edge uitgevoerd met steun van BirdLife Partners en bewoners terplekke, de Nationale Postcode Loterij en onze leden. Het project is afgerond en de resultaten zijn overweldigend.

Resultaten Living on the Edge

Tussen 2011 en 2015 werd in veertien gebieden in vier Afrikaanse landen – Burkina Faso, Senegal, Mauretanië en Nigeria – het landgebruik verduurzaamd, waardoor trekvogels een beter leefgebied kregen en de plattelandsbevolking een beter bestaan. Zo werden er meer dan 150.000 bomen geplant en meer dan 3.200 ha leefgebied voor vogels hersteld. Dat was hard nodig: de Sahel-regio is een belangrijk overwintersgebied voor veel vogelsoorten, zoals de wielewaal, de grauwe klauwier, de gekraagde roodstaart en de koekoek.

Goed voor vogels én mensen

Bewoners in en naast belangrijke pleisterplaatsen van vogels in de betrokken Sahel-gebieden kregen alternatieve middelen van bestaan aangereikt. Daardoor hoeven ze geen bomen meer te kappen of vogels te jagen. Dan gaat het onder meer om kleinschalige kippenhouderijen, bijenkorven, boom- en groentekwekerijen. Dat geeft de projecten een duurzaam karakter. Net als de ruim 5.000 efficiënte houtovens die verspreid zijn, waardoor minder bomenkap nodig is. Het project heeft ervoor gezorgd dat 20.000 mensen beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Nieuw onderzoek

Minutieus onderzoek ten behoeve van Living on the Edge leverde nieuwe wetenschappelijke inzichten op. Duidelijk is geworden in wat voor soort bomen vogels eigenlijk zitten en hoe bewoners in deze gebieden effectief betrokken kunnen worden bij natuurbescherming die doorgaat ook als het project is gestopt.

Verdrag voor landvogels

Living on the Edge leidde via internationale beleidsbeïnvloeding tot een nieuw internationaal trekvogelverdrag. Als uitvloeisel van het verdrag is inmiddels een studiegroep opgericht rondom over land trekkende trekvogels.

Documentaire

Via tal van initiatieven werden trekvogels en hun bescherming bij een breed publiek onder de aandacht gebracht. Zo was er bij VARA’s Vroege Vogels en in bioscopen een documentaire te zien over het project. Op de televisie werd de film vertoond in een deel 1 en een deel 2.

Download het lespakket ‘De ongelooflijke reis’

Als onderdeel van Living on the Edge is in opdracht van Vogelbescherming voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool is een leerzaam, leuk en afwisselend lespakket ontwikkeld over trekvogels door Marisa Stoffers. Het pakket is ook in het Frans vertaald en gebruikt in Burkina Faso. Centraal staat de gekraagde roodstaart. Het pakket bevat opdrachten op het gebied van biologie, aardrijkskunde, taal en rekenen.

Toekomst

Vogelbescherming werkt samen met BirdLife Partners om de successen van Living on the Edge op landschapsschaal uit te voeren. In Lac Higa in Burkina Faso gaan we door met natuurlijke bosverjonging samen met boeren; dankzij financiering van Turing Foundation. Ook de nieuwe landbouwmethoden die het huidige bosbestand helpen sparen gaan we met meer boeren uitvoeren. In Mauritanië is Nature Mauritanie in 2015 officieel BirdLife Partner geworden. Samen met deze Partner gaan we projecten ontwikkelen voor bescherming van landvogels in de Sahel.

Meer weten?

Meer video's

Help de trekvogels

Trekvogels zijn afhankelijk van een keten van pleisterplaatsen. Het verlies van één gebied kan gevolgen hebben voor de hele populatie. Grote delen van de Afrikaanse westkust kennen geen goede natuurbescherming. Vogelbescherming en BirdLife brengen daar verrandering in. Helpt u mee?

Ik help mee trekvogels beschermen

Gratis magzine Vogels Dichterbij

Maak van uw tuin een vogelparadijs. Dit magazine staat boordevol mooie foto’s over vogels kijken en met veel praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen.

Bestel gratis magazine

Gerelateerde items