Navigatie overslaan
Amsterdam albatros / Mathieu Authier

Amsterdam Albatros

Albatrossen behoren tot de meest bedreigde vogelgroepen. Visserij is een belangrijke oorzaak voor de ernstige achteruitgang. Vogels komen af op het aas van vissers, raken verstrikt in netten of lijnen en sterven een verdrinkingsdood. Na eerdere succesvolle projecten in Argentinië en Namibië, heeft Vogelbescherming in 2013 steun gegeven aan de bescherming van de Amsterdam albatros, een van de meest zeldzame albatrossoorten.

Zeevogels het meest bedreigd

Zeevogels zijn van alle groepen vogels het meest bedreigd. De laatste jaren is de druk op deze groep zo toegenomen dat veel zeevogels met uitsterven worden bedreigd. De commerciële visserij is de belangrijkste oorzaak van de sterke achteruitgang van het aantal zeevogels.
 
Van de in totaal 346 soorten zeevogels worden 97 met uitsterven bedreigd. Nog eens 35 soorten zijn bijna bedreigd. Daarmee bevindt in totaal 38% van de zeevogels zich in de gevarenzone. Vooral met de 22 soorten albatrossen gaat het bergafwaarts. Van deze majestueuze vogelsoorten vecht driekwart voor zijn voortbestaan. Een daarvan is de Amsterdam albatros waarvan er nog maar zo'n 130 over zijn.

Achteruitgang stoppen

Om deze achteruitgang te stoppen, moeten de leefgebieden van zeevogels worden beschermd en de verspreiding van exoten worden tegengegaan. Veel winst is te halen in betere vistechnieken. Met relatief eenvoudige middelen kan voorkomen worden dat 95% van de vogels verdrinken door visserij. Zulke technieken worden mede dankzij Vogelbescherming al door enkele landen zoals Argentinië en Namibië voorgeschreven, maar zouden op veel grotere schaal moeten worden toegepast. Vogelbescherming kon in BirdLife-verband in actie komen dankzij bijdragen van haar leden en van de Adessium Foundation

Amsterdam albatros / Mathieu Authier Amsterdam albatros / Mathieu Authier

Internationaal samenwerken voor de albatros

BirdLife stimuleert regeringen van landen waar langelijn-visserij plaatsvindt (vooral in Zuid-Amerika en zuidelijk Afrika) maatregelen te nemen om vogelvangsten te voorkomen. De Albatross Task Force zoekt samen met vissers naar vogelvriendelijker vismethoden. Eenvoudige methoden zijn succesvol: ’s nachts vissen, de lijnen sneller laten zinken, schrikvlaggen aan de lijnen bevestigen en aas onaantrekkelijk maken door het blauw te kleuren.

BirdLife houdt zich verder bezig met monitoring van zeevogels om vast te stellen of de maatregelen effectief zijn, doet onderzoek naar zeevogels, helpt mee actieplannen opstellen, lobbyt bij overheden en geeft voorlichting aan visserijorganisaties en het publiek.

Sinds 2004 is er een verdrag ter bescherming van albatrossen en stormvogels: het Verdrag voor Albatrossen en Stormvogels (ACAP). Het is een internationaal verdrag dat valt onder de Bonn Conventie. 13 landen hebben het verdrag ondertekend – dat dertig soorten albatrossen en stormvogels omvat – en verder voor hun regio uitgewerkt. Het is verplicht dat vissers minimaal twee maatregelen uitvoeren van een lijst van effectieve maatregelen die BirdLife heeft opgesteld.

Na jarenlang lobbyen door BirdLife International en Vogelbescherming is sinds 2012 het EU-actieplan om bijvangst van zeevogels te verminderen een feit. Het plan bevat aanbevelingen voor vissers om bijvangst te voorkomen. Helaas zijn er nog geen wettelijke verplichtingen aan het plan gekoppeld.

Amsterdam albatros

Vogelbescherming is Species Champion voor de Amsterdam albatros. Dat betekent dat we via BirdLife International extra aandacht geven aan een wereldwijd met uitsterven bedreigde vogelsoort.

In het broedgebied van de Amsterdam albatros worden intussen op verschillende plekken de door mensen geïntroduceerde katten en ratten bestreden. Beter inzicht in de verspreiding van de vogels buiten de broedtijd heeft ertoe bijgedragen dat het visserijbeleid werd aangescherpt. In door de albatrossen veel bezochte gebieden moet nu op een albatrosvriendelijke manier gevist worden. Daarmee neemt de kans op verdrinking met 95% af.