Navigatie overslaan
Gekraagde roodstaart/ Shutterstock Alle berichten

Zeep voor ‘onze’ broedvogels

Geplaatst op 22 november 2021

Een bijzondere zeep verlicht het leven van vogels die in West-Afrika overwinteren, maar bij ons broeden. Dankzij het project Birds, Bees & Business gaan niet alleen de vogels erop vooruit, maar ook de bevolking ter plekke. Luitzen Santman van Vogelbescherming legt het uit.
Luitzen Santman, projectleider Birds Bees Business Luitzen Santman, projectleider Birds Bees Business

 Luitzen: “Birds, Bees & Business is een initiatief van Vogelbescherming in samenwerking met Cordaid. Ons doel is het beschermen van vogels die bij ons broeden, maar in de Sahel overwinteren. Dat zijn soorten zoals fitis, fluiter, grasmus, gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger. Anders dan watervogels houden ze zich niet geconcentreerd op langs oevers en in delta’s. Deze landvogels verspreiden zich over een immens gebied en dat maakt het complex.

Het is een regio die te lijden heeft onder intensief landgebruik. Dat is niet alleen desastreus voor vogels, maar ook voor mensen. Vandaar Birds, Bees & Business. Dat is, simpel gezegd, een heel pakket maatregelen, gericht op het herstellen van het savanneleven. Goed voor een duurzame, lokale economie en ook de vogels vinden weer wat ze zoeken.”

Nieuw is dat iedereen nu heel direct zelf kan bijdragen door Savannezeep te kopen van Werfzeep

Luitzen Santman, projectleider Birds Bees Business
Vrouw met sheanoten, Birds Bees Business Vrouw met sheanoten, Birds Bees Business

Biodivers: goed voor business

“Bomen, bloemen, bijen en vogels zijn ook in de Sahel verdwenen om plaats te maken voor monocultuur, grote machines en kunstmest. Onder deze druk degradeert het landschap daar tot een boomloze woestijn, zeer gevoelig voor klimaatverandering. Om het natuurlijke landschap vol biodiversiteit te herstellen, kozen we de shea-business als aanjager. De productie is helemaal in handen van vrouwengroepen, die met het oogsten en verwerken van de noten tot sheaboter een stabiel inkomen hebben. Met een meer biodivers landschap – meer insecten en meer plek voor vogels – ontstaat er een situatie waarvan ook zij profiteren. De grotere rijkdom aan bomen en struiken brengt namelijk een veel betere bestuiving op gang, vooral via bijen. Een boom levert dan tweeëneenhalf keer zoveel shea-noten. Een levend landschap is ook een levende shea-business.”

Bomen planten, Birds Bees Business Bomen planten, Birds Bees Business

Zeep uit ‘ons’ gebied

“Met dit project vertellen we dat vogels grenzeloos zijn. Aan de ene kant leven ze heel dicht bij ons. Dat maakt het beschermen van vogels heel tastbaar; het begint al in je eigen achtertuin. Maar diezelfde vogels maken ook een ongelofelijke reis naar Afrika. Met Eddy Zoëy en model Lauren Lewis reisden we ze achterna naar West-Afrika om een documentaire te maken over vogels en de sheacultuur. Helaas konden we door onrust in het gebied niet alle aspecten laten zien. Zo leggen we ook brandhoutbossen en composthopen aan. Die zie je niet in de documentaire, maar ze zijn wel essentieel voor het slagen van het project. Nieuw is dat iedereen nu heel direct zelf kan bijdragen door Savannezeep te kopen van Werfzeep, een ambachtelijke biologische zeepziederij in Utrecht. Het is een romige en heerlijk geurende zeep met ingrediënten uit ‘ons’ gebied.”

Meer informatie over Savannezeep en de documentaire via birdsbeesbusiness.nl

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Birds, Bees & Business

Miljoenen vogels trekken elke winter naar West-Afrika. Door het herstellen van de biodiversiteit daar en het beschermen en aanplanten van bomen, kunnen de vogels bijkomen en overwinteren. Help ook mee en doneer.

Ja, ik help mee