Navigatie overslaan
PeacePark / Bernd de Bruijn

Transboundary Peace Park

Vogelbescherming heeft de BirdLife Partners van Liberia en Sierra Leone intensief ondersteund in het duurzaam beschermen van een grensoverschrijdend natuurgebied, in een regio waar oorlog en de ebola-crisis een zware wissel trokken. Desondanks kon in 2014 het Across the River Transboundary Peace Park-project met succes worden afgesloten. 150.000 hectare regenwoud is nu beter beschermd.

Het ‘Across the River’ Transboundary Peace Park

Sierra Leone en Liberia voeren sinds 2009 het vredesproject ‘Across the River’ uit. De naam verwijst naar de rivier de Mano die dwars door het regenwoud loopt en de grens vormt tussen beide landen. Het natuurpark meet 300.000 hectare, ruim twee maal onze provincie Utrecht. Er leven zo'n 240 à 250 bosvogels, waarvan meer dan 25 soorten bedreigd, zoals het kalkoenparelhoen (Agelastes meleagrides), de witnekkaalkopkraai (Picathartes gymnocephalus) en rosse visuil (Scotopelia ussheri). Ook bosolifanten, dwergnijlpaarden en primaten zoals de chimpansee leven hier.
Bij het ‘Across the River’ Transboundary Peace Park gaat natuurbescherming hand in hand met duurzaam landgebruik. Dit grensoverschrijdende project is een belangrijke stap voor vrede en natuurbehoud in beide landen.

Resultaten

Er is veel bereikt in de jaren dat het project liep. 50 boswachters kregen een opleiding en kregen huisvesting diep in het gebied. Zij voeren patrouilles uit in beide landen, maar ook grensoverschrijdend. De boswachters houden stropers aan en rapporteren illegale mijnbouw en kap. Verder zijn er afspraken gemaakt over duurzaam bosgebruik en de verbetering van landbouw van dorpsgemeenschappen. Daarnaast werden verbindende boscorridors in kaart gebracht.
Aan beide zijden van de grens is intussen wetgeving geharmoniseerd en zijn de gebieden zowel in Sierra Leone als Liberia uitgeroepen tot nationaal park en is er een duurzame financiering gevonden door middel van waardering van CO2-opslag.

Picahartes Kambui / Guy Shorrock-RSPB Foto: Guy Shorrock (RSPB) Picahartes Kambui / Guy Shorrock-RSPB

Samenwerking cruciaal

Vier partnerorganisaties van BirdLife International – Sierra Leone (CSSL), Liberia (SCNL)Engeland (RSPB) en Vogelbescherming – werkten nauw samen in dit beschermingsproject.
Het unieke is dat ze dit samen deden met de ministeries voor bosbouw en natuurbescherming van beide Afrikaanse landen en met de dorpsgemeenschappen in het gebied. De betrokken partijen profiteerden steeds van elkaars kennis.

Onderzoek

Het project voor een grensoverschrijdend goed natuurgebied leidde ook tot extra wetenschappelijk onderzoek. Een internationaal team van biologen ontdekte er onder meer zes nieuwe libellen en een nieuwe vlinder. Samenwerking met lokale universiteiten leverde nog eens 9 beurzen op voor studenten die onderzoek doen in het gebied en de aanstelling en opleiding van 12 onderzoeksassistenten.

Toespraak president Sierra Leone

In 2013 sprak de president van Sierra Leone het wereldcongres toe van BirdLife International. Hij benadrukte in zijn speech het belang van natuurbescherming en het innovatieve karakter van het project.