Navigatie overslaan
Antillen-Saba / Bert Denneman

Caraïben

De Nederlandse Caribische eilanden vormen een absolute hotspot van biodiversiteit. De zes eilanden kennen met minimaal 10.000 tot 15.000 soorten planten en dieren een voor Nederlandse begrippen ongekende biodiversiteit. Vogelbescherming werkt intensief samen met de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). 

Natuur op de Caraïben bedreigd

De zes eilanden van de Dutch Caribbean herbergen maar liefst driehonderd vogelsoorten en 23 internationaal belangrijke vogelgebieden (IBA’s). Helaas wordt veel van de bijzondere natuur bedreigd door de ontwikkeling van het massatoerisme, oprukkende bebouwing en visserij.

Samenwerking DCNA en Vogelbescherming

Om de natuur van de Dutch Caribbean beter te kunnen beschermen werd in 2005 de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) opgericht. Vogelbescherming ondersteunt de DCNA met (geld voor) trainingen, soortbeschermingsprojecten, onderzoek en voorlichting. Dankzij de gezamenlijke inspanningen zijn de vogels en hun leefgebieden op de eilanden inmiddels beter beschermd en hebben ook de lokale overheden meer aandacht voor natuur.

Voorbeelden van projecten

Een belangrijke kolonie van de roodsnavelkeer kringvogel bevindt zich op vulkaaneiland Saba. De soort broedt op de klifkusten, maar is de rest van het jaar op zee. De kolonie van ongeveer duizend broedparen op Saba wordt bedreigd doordat verwilderde katten systematisch nesten leegroven. DCNA heeft met steun van Vogelbescherming een soortbeschermingsplan voor de roodsnavelkeerkringvogel geschreven en voert acties uit om deze plunderingen verder te voorkomen.
Meer recent werd met steun van Vogelbescherming op Bonaire een meerjarig monitoringsprogramma opgezet voor de sternkolonies op onlangs aangelegde broedeilanden in de zoutpannen van het eiland.

roodsnavelkeerkringvogel / BKirkby roodsnavelkeerkringvogel / BKirkby

Lobby

Door de lobby en voorlichtingsactiviteiten van Vogelbescherming is ook in Nederland de aandacht voor ‘onze’ tropische natuur sterk toegenomen. In 2013 heeft de Nederlandse regering na aandringen van Vogelbescherming een speciaal Natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland vastgesteld en daar 7,5 miljoen euro voor gereserveerd: een vervijfvoudiging van het tot nu toe beschikbare budget. De DCNA ontvangt ook geld van de Nationale Postcode Loterij.

Lidmaatschap BirdLife International

In 2015 kwam aansluiting van onze Caribische partner DCNA bij BirdLife International een stap dichterbij. In overleg tussen DCNA, Vogelbescherming en het BirdLife-regiokantoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die de opmaat vormt naar definitieve aansluiting van DCNA bij BirdLife als volledige Partner.

Vogelbescherming internationaal

Veel vogels zijn trekvogels. Om ze goed te kunnen beschermen zijn wereldwijd sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming werkt samen met BirdLife Partners langs de trekroute en ondersteunt ze waar nodig.

Ons internationale werk

Meimaand Kijkermaand

Begin het buitenseizoen goed! Tijdens de Meimaand Kijkermaand krijg je op alle optiek van ons eigen merk 10% korting. Leden van Vogelbescherming krijgen korting bovenop de ledenkorting. Hét moment om een verrekijker aan te schaffen.

Bekijk de aanbiedingen