Navigatie overslaan
Marokko / Lars Soerink

Marokko

Nederland en Marokko liggen aan dezelfde vogeltrekroute. Een nauwe samenwerking tussen Vogelbescherming en de Marokkaanse vogelbeschermers van GREPOM ligt daarom voor de hand.

Partner van BirdLife International

In 2015 ondersteunde Vogelbescherming de Marokkaanse vogelbeschermingsorganisatie GREPOM om volledig Partner van BirdLife te kunnen worden. GREPOM is pas in 2013 toegetreden tot BirdLife en moet zich nog verder ontwikkelen om aan de strenge criteria van Full Partner te voldoen. Vogelbescherming ondersteunt GREPOM daarbij.

Hulp voor zoutpannen in Larache (Marokko)

Aan de monding van de rivier Oued Loukkos bij Larache ligt een in onbruik geraakt complex van zoutpannen. Dit gebied was altijd zeer in trek bij trekvogels, waaronder rosse grutto’s en kluten, om te foerageren en uit te rusten. Maar toen de zoutpannen droog vielen was het snel afgelopen. GREPOM heeft de gebieden met hulp van Vogelbescherming en de lokale autoriteiten weer onder water kunnen zetten, zodat de trekvogels er terecht kunnen. In 2018 werden de zoutpannen weer in gebruik genomen door een coöperatie van bewoners. Ook in Frankrijk, Spanje, Portugal en Tunesië krijgen in onbruik geraakte zoutpannen een opknapbeurt, dankzij steun van de leden van Vogelbescherming.

Marokko / Barend van Gemerden Marokko / Barend van Gemerden

Vogelreizen naar Marokko

Sinds enkele jaren organiseert Vogelbescherming met BirdingBreaks vogelreizen naar Marokko. Een deel van de reissom is bestemd voor beschermingsprojecten in Marokko. GREPOM zette het geld in voor onder meer de bescherming van de laatste wilde kolonie heremietibissen en trekvogels. 

Vogelbescherming internationaal

Veel vogels zijn trekvogels. Om ze goed te kunnen beschermen zijn wereldwijd sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming werkt samen met BirdLife Partners langs de trekroute en ondersteunt ze waar nodig.

Ons internationale werk

Kijkers voor kijkers

Ben je toe aan een nieuwe verrekijker of telescoop? Je oude kijker of scoop kan veel betekenen voor de bescherming van vogels in ontwikkelingslanden! Lever hem daarom in bij Vogelbescherming. Vele honderden kijkers kregen al een tweede leven.

Lees meer