Navigatie overslaan
Wenkbrauwalbatros / Shutterstock Alle berichten
Wenkbrauwalbatros / Shutterstock

Door Inge Both
Medewerker Vogelbescherming

Wereldwijd succes voor vogels in 2021

Geplaatst op 12 januari 2022

Vogels kennen geen menselijke grenzen en dus vraagt het beschermen van vogels bijna altijd om internationale samenwerking. Vogelbescherming maakt daarom deel uit van BirdLife International, dat bestaat uit een wereldwijde verzameling van vogelbeschermingsorganisaties uit 116 landen. U wist het misschien niet, maar als het gaat om het aantal leden en om het beheer van natuurgebieden, dan is BirdLife de grootste natuurbeschermingsorganisatie ter wereld. We delen hier graag enkele BirdLife-successen van het afgelopen jaar.
Kleine alk / Birdphoto Kleine alk / Birdphoto

1. Een nieuw beschermd zeereservaat zo groot als Frankrijk

Wetenschappers ontdekten afgelopen jaar een belangrijk voedselgebied voor zeevogels in het hart van de Atlantische Oceaan. Deze baanbrekende ontdekking werd gedaan dankzij BirdLife’s Seabird Tracking Database – een samenwerking tussen wetenschappers over de hele wereld die informatie samenbrengt van duizenden met GPS-zenders uitgeruste zeevogels.

Het gebied ‘de Noord-Atlantische stroom en de onderzeese berg Evlanov’ bleek een enorme zeevogelhotspot waar maar liefst 5 miljoen vogels gebruik van maken, van in totaal 21 verschillende soorten. Vogels vanuit alle uithoeken van de Atlantische oceaan komen naar deze afgelegen plek om voedsel te vinden. Soorten als bedreigde bermudastormvogels, grote pijlstormvogels, kleine alken uit het hoge noorden en jagers uit de zuidpoolregio zeilen op de wind naar dit gebied, dat zo groot is als Frankrijk.

Deze bijzondere ontdekking maakte BirdLife afgelopen juli bekend, samen met 79 co-auteurs. Het  werd vrijwel direct beloond: op 1 oktober kreeg het gebied de status van ‘Marine Protected Area’, oftewel beschermd zeereservaat. Op de site van BirdLife leest u er meer over.

Campagne BirdLife Campagne BirdLife

2. Mensenrechtenraad voor gezonde leefomgeving als mensenrecht

Een gezonde leefomgeving zou een nieuw mensenrecht moeten zijn. Dat vindt de VN Mensenrechtenraad. Die beslissing van de raad is een groot succes voor BirdLife International. Onvermoeibaar zette BirdLife zich met de campagne #1planet1right afgelopen jaar in voor dit nieuwe mensenrecht. Ook Vogelbescherming heeft er aandacht voor gevraagd.

Een gezonde leefomgeving als mensenrecht kan een extra stimulans zijn tot ambitieuze afdwingbare afspraken over herstel van biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering. Het is nu aan de Algemene Vergadering van de VN hierover definitief te beslissen.

Witkopalbatros / Shutterstock Witkopalbatros / Shutterstock

3. Albatros-vriendelijke richtlijnen opgenomen in visserijbeleid

Naar schatting worden jaarlijks nog steeds 100.000 albatrossen gedood door langelijn- en sleepnetvisserij. En dat terwijl 15 van de 22 albatrossoorten ter wereld met uitsterven worden bedreigd. Om dit te bestrijden helpt BirdLife's Albatross Task Force overal ter wereld met het introduceren van innovatieve albatrosvriendelijke vistechnieken op vissersschepen. Daarmee kan worden voorkomen dat albatrossen per ongeluk verstrikt raken in vistuig terwijl ze naar aas duiken. Eerder wist de taskforce daar al grote successen mee te halen in Namibë en elders.

Nieuw is dat dankzij deze BirdLife-samenwerking het afgelopen jaar maatregelen om de 'bijvangst' van zeevogels aan te pakken is opgenomen in de ‘Seafood Business for Ocean Stewardship’. Dat is een initiatief met als doel meer transparantie en duurzaamheid in de visserijketen. De acht grootse visbedrijven hebben zich daaraan gecommitteerd. Een belangrijke stap dus op weg naar betere bescherming.

Daarnaast werd het internationale maritieme programma van BirdLife ​​officieel partner van ‘Global Fishing Watch’. Dat is een innovatief systeem dat satellietgegevens gebruikt om de activiteiten van vissersschepen over de hele wereld in kaart te brengen. Dankzij dit partnerschap kan BirdLife daar nu kennis en gegevens van albatrossen en hun vliegroutes aan koppelen en zo beter bedreigingen in kaart brengen. Natuurlijk met als uiteindelijke doel die substantieel te verminderen en de vogels beter te beschermen.

Veldleeuwerik met insect / Shutterstock Veldleeuwerik met insect / Shutterstock

4. Vogelbelangen in de spotlights op VN Biodiversiteitstop

Patricia Zurita - CEO van BirdLife International - hield een inspirerende toespraak op de VN Biodiversiteitstop in China afgelopen oktober. Ze riep op tot doortastende maatregelen om de oorzaken van biodiversiteitsverlies grondig aan te pakken.

In het Chinese Kunming kwamen wereldleiders bij elkaar om zich te buigen over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat wereldwijd de biodiversiteit niet verder afneemt? Doel is een ‘Parijsakkoord voor natuur’ met nieuwe internationale afspraken die concrete doelen stellen voor het beschermen van de mondiale biodiversiteit. Welke dat worden zal blijken in april 2022. Dan worden de biodiversiteitdoelen voor 2030 vastgesteld. Bekijk hier de toespraak van Patricia Zurita.  

Rosse grutto / Shutterstock Rosse grutto / Shutterstock

5. Werelderfgoedstatus voor Koreaanse kustvogelparadijzen

Vier belangrijke wadplaten in de Zuid-Koreaanse Gele Zee kregen afgelopen jaar een UNESCO-Werelderfgoedstatus - het resultaat van jarenlange campagnes en de steun van BirdLife. Dit gebied is een cruciale pleisterplaats voor miljoenen migrerende watervogels en broedplaats voor verschillende bedreigde soorten.

De status van Werelderfgoed erkent niet alleen het uitzonderlijke belang van gebied, maar biedt ook een meer zekerheid op goede bescherming en beheer. Het verkrijgen van de status voor dit Koreaanse waddengebied was geen vanzelfsprekendheid. BirdLife hielp onder andere aantonen dat het gebied voldeed aan de criteria. Ook mobiliseerde BirdLife 78 ondertekenaars uit verschillende landen, waaronder 33 BirdLife Partners. Met dit mooie resultaat als gevolg.

‘Eigen’ internationale successen

Vogelbescherming boekte zelf ook mooie resultaten buiten de Nederlandse grenzen in 2021!

A.     We hielpen het afgelopen jaar Afrikaanse BirdLife partnerorganisaties het hoofd boven water te houden tijdens de wereldwijde pandemie. Veel beschermingsprojecten kwamen in zwaar weer. Met soms hele praktische hulp, zoals de aanschaf van laptop en toegang tot mobiel internet, hielpen we de organisaties de continuïteit te waarborgen. Zo konden zij het belangrijke beschermingswerk voortzetten. En dat is ook in het belang van alle trekvogels die vanuit Nederland jaarlijks naar West-Afrika vliegen.

B.     Verder ondersteunden we onze Portugese BirdLifepartner SPEA met hun rechtszaak tegen de bouw van een groot vliegveld in de Taag-monding. Precies het gebied waar onze nationale vogel, de grutto, elk jaar opvet op zijn reis van en naar Afrika. Mede dankzij de hulp van leden en andere supporters konden we de bezwaren helpen aankaarten. De Portugese openbaar aanklager concludeerde intussen al dat het milieueffectenrapport van de overheid niet deugt. Ondertussen zetten vogelonderzoekers hun beste been voort om de bezwaren verder kracht bij te zetten. De race is zeker nog niet gelopen, maar we hebben hoop op een succesvolle uitkomst.

C.      En we brachten samen met Cordaid en dankzij het Utrechtse bedrijf Werfzeep een bijzondere Savannezeep op de markt. Iedereen kan nu met de aankoop van de Savannezeep rechtstreeks bijdragen aan natuurherstel in de Sahel (lees hier meer over het project Birds, Bees and Business)

Vogelbescherming internationaal

Veel vogels zijn trekvogels. Om ze goed te kunnen beschermen zijn wereldwijd sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming werkt samen met BirdLife Partners langs de trekroute en ondersteunt ze waar nodig.

Ons internationale werk

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International