Navigatie overslaan
Grutto in rijstvelden Portugal / Jouke Altenburg Alle berichten

Aanleg nieuwe luchthaven bij Lissabon steeds verder onder druk

Geplaatst op 14 september 2021

Het plan van de Portugese regering voor de aanleg van de omstreden luchthaven Montijo in de Taagdelta komt verder in het nauw, nu de openbare aanklager de milieueffectrapportage als volstrekt onvoldoende heeft beoordeeld. Hiermee komt de redding van dit voor vogels uiterst belangrijke gebied een stap dichterbij.

De luchthaven Montijo bij Lissabon zou moeten komen in een van de belangrijkste wetlands van Europa, de Taagdelta. Dit plan vormt een bedreiging voor beschermde vogelsoorten zoals de grutto, de nationale vogel van Nederland. Veel mensen in Nederland doen moeite om de grutto als kenmerkende weidevogel te beschermen en waren dus ook verontwaardigd toen duidelijk werd waar het vliegveld nu is gepland.

Maar ook pleisteren er grutto’s uit andere delen van Europa, zoals IJsland en Zweden, op doortrek richting West-Afrika. Het gebied is mede hierom beschermd als Natura 2000-gebied onder Europese wetgeving. 

Niet alleen voor grutto's is het een waardevol gebied, tijdens de trek maken miljoenen vogels van allerlei soorten er gebruik van, bijvoorbeeld ook wulpen en plevieren.

40.000 handtekeningen

In juni 2020 zijn bijna 40.000 handtekeningen van bezorgde burgers uit Nederland en vele andere landen aangeboden aan de president van Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa én aan de Portugese regering. Ze zijn vergezeld door 14 brieven van belangrijke natuurbeschermingsorganisaties uit landen langs de trekroute van vogels die in Portugal rusten en overwinteren. Met één boodschap: schrap de plannen voor de luchthaven Montijo op deze plek en bescherm dit internationaal zeer belangrijke vogelgebied.

Grutto / Birdphoto Grutto / Birdphoto

Rechtszaak aangespannen

Maar ook in Portugal is de verontwaardiging groot. Advocaten van diverse Portugese milieu- en natuurbeschermingsorganisaties – waaronder SPEA (de Portugese vogelbescherming) – hebben samen met ClientEarth een rechtszaak aanhangig gemaakt.

Zij stelden dat de aanleg van de luchthaven op deze plek vernietigende effecten heeft op natuur en milieu van de Taagdelta, en dat de Portugese regering deze effecten niet goed heeft beoordeeld. De milieueffectrapportage is volstrekt onder de maat en zit vol met fouten en onvolkomenheden. Bovendien is het grote internationale belang van het gebied voor vogels en de effecten op trekvogels volstrekt onvoldoende beoordeeld.

Vogelaanvaringen ook onderschat

De openbare aanklager blijkt het wat dit betreft nu eens met de natuur- en milieuorganisaties en gaat zelfs nog een stapje verder. Want ook de veiligheidsrisico’s rondom vogelaanvaringen op deze locatie heeft de Portugese regering onderschat.

Kort en goed, de openbare aanklager vindt dat een vliegveld op deze plek ongewenst is. Het is een belangrijke steun in de rechtszaak die de natuur- en milieubeschermingsorganisaties hebben aangespannen om de aanleg van een luchthaven te stoppen.

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws