Navigatie overslaan
Grutto's in Portugal / Jouke Altenburg Alle berichten
Grutto's in Portugal / Jouke Altenburg Jeanet van Zoelen

Door Jeanet van Zoelen
Medewerker Vogelbescherming

Vliegveld Lissabon: genadeklap voor grutto?

Geplaatst op 4 februari 2020

Onze grutto's worden gruwelijk bedreigd door een nieuw vliegveld bij Lissabon. Om deze ramp af te wenden, vraagt de Portugese vogelbescherming om onze hulp. En die krijgen ze natuurlijk. Ook van u?

Wat voor zin heeft het om de grutto’s in Nederland -onze nationale vogel- te beschermen als deze trekvogels in Portugal ernstig verzwakken of zelfs sterven? Dat is namelijk het gruwelijke gevolg van de bouw van een vliegveld in een gebied dat van levensbelang voor ze is. Het gebied waar ze een onmisbare eet-pauze nemen onderweg van Afrika naar Nederland: het Taag Estuarium bij Lissabon.

Ze zijn daar nu, onze grutto’s. Uit jarenlang zenderonderzoek van de onderzoeksgroep van Theunis Piersma van de Universiteit Groningen en Jose Alves van het Portugese Centre for Environmental and Marine Studies, blijkt dat het merendeel van de Nederlandse grutto's in deze tijd van het jaar juist op die plek zitten
Ze eten er oogstresten op de rijstvelden voor ze doorvliegen naar ons land om te broeden. Maar als de Portugese overheid haar zin krijgt, is dat snel voorbij.

De petitie is inmiddels afgelopen

In Nederland hebben tienduizenden mensen een petitie van Vogelbescherming Nederland tegen de geplande luchthaven ondertekend, omdat deze een ernstige bedreiging vormt voor de grutto. De plannen voor de bouw van een luchthaven in de delta van de Taag worden door Portugese natuurbeschermers juridisch aangevochten. Lees het persbericht

Grutto's in Portugal / Jouke Altenburg Ook onze grutto's boven de rijstvelden bij Lissabon, Portugal. Grutto's in Portugal / Jouke Altenburg

Vliegveld midden in Europees beschermd natuurgebied?

Dit jaar nog moet de bouw van het nieuwe vliegveld bij Lissabon namelijk al starten, omdat het oude in de stad simpelweg te klein wordt. De Portugese regering heeft er begin deze maand een klap op gegeven.

Maar niet als het aan Vogelbescherming en onze Birdlife Partners in de rest van Europa ligt. Onze Partner in Portugal (SPEA) probeert de bouw van het nieuwe vliegveld al jaren tegen te houden. Het is nota bene midden in een Europees beschermd natuurgebied gepland; in de monding van de rivier de Taag. Het Taag Estuarium is beschermd Natura 2000- én Ramsar-gebied.

Het is een plek waar ieder jaar tot wel 100.000 watervogels overwinteren, waaronder wintertaling, flamingo, kluut, zilverplevier en bonte strandloper. En in de rijstvelden zoeken niet alleen de grutto’s oogstresten, maar ook ooievaars, (purper)reigers en vele andere vogels.

Ooievaars in Portugal / Shutterstock In de rijstvelden zoeken niet alleen grutto’s oogstresten, maar ook ooievaars en vele andere vogels. Ooievaars in Portugal / Shutterstock

Goedkoop en makkelijk

De regering wil de bouw van het vliegveld doorzetten omdat het een goedkope oplossing is, vlakbij Lissabon. Maar de effecten op natuur en milieu zijn  onvoldoende onderzocht en de maatregelen die de regering wil nemen om de schade te beperken zijn volgens SPEA dus speculatief en slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Verstorend en dodelijk

Iedereen kan op z’n klompen aanvoelen dat een vliegveld enorm verstorend werkt voor alle vogels in het natuurgebied eromheen. Ze worden verjaagd en verstoord door het lawaai van stijgende en dalende vliegtuigen en er is ook nog een reële kans op botsingen tussen grote groepen grutto’s en vliegtuigen. Door die herhaaldelijke verstoring, kunnen onze grutto’s waarschijnlijk niet snel genoeg aansterken (als ze het al overleven) en zijn mogelijk te laat in Nederland om jongen groot te krijgen. En dat terwijl juist het tijdig grootbrengen van genoeg kuikens het grote probleem is voor grutto’s in ons land.

Grutto met jongen / Jelle de Jong Door die herhaaldelijke verstoring, zijn onze grutto’s mogelijk te laat in Nederland om jongen groot te krijgen. Grutto met jongen / Jelle de Jong

We laten het niet gebeuren

Dat vliegveld mag er niet komen, dus we laten het er niet bij zitten. SPEA stapt daarom met steun van Vogelbescherming en andere Europese Birdlife Partners naar de nationale rechter en de Europese Commissie (EC), want het is in ons aller belang dat de bouw niet doorgaat. Vogelbescherming geeft SPEA juridisch advies, deelt ervaringen, geeft financiële steun en probeert zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor het probleem. Daar komt u in beeld.

Grutto in het gras / Anne-Lieke Struijk Grutto in het gras / Anne-Lieke Struijk

De grutto in Nederland

Het gaat niet goed met de grutto’s in Nederland: per jaar gaat het aantal met zo’n 5 % achteruit. Belangrijke oorzaken zijn vroeg en vaak maaien en gebrek aan voedsel voor de kuikens. Vogelbescherming zet zich in voor de grutto door concrete voorbeeldprojecten zoals Polderpracht Terschelling en Amstelland. Daarnaast is een omslag naar een natuurvriendelijker landbouw noodzakelijk om weidevogels zoals de grutto in Nederland een toekomst te geven.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer