Toon alles in de buurt

PolderPracht – polderen op Terschelling

Weidsheid, weilanden vol bloemen, grazende koeien, een grutto op een paaltje en buitelende kieviten in de lucht. In de Terschellinger Polder, aan de Waddenzee-kant van het eiland, kom je ogen tekort. Hier werkte Vogelbescherming Nederland aan het project PolderPracht. En dat leverde een rijkdom aan natuur op. Vooral in de maanden april, mei en juni barst het hier van de boerenlandvogels.

Locatie

Polder Terschelling

Doel

In 2014 ontving Vogelbescherming ruim twee miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij voor duurzame bescherming en beleving van de weidevogels in de Terschellinger Polder. PolderPracht heette dit project dat zes jaar in beslag nam. Het doel: meer weidevogels in weer een echt Nederlands landschap. Het project was succesvol en staat model voor de ontwikkeling van natuur in andere poldergebieden.

Poldermodel

Het succes van Polderpracht is te danken aan lokale samenwerking. De boeren, kaasmakers, horecaondernemers, waterschap en gemeente ondersteunden het initiatief om hun boerenland aantrekkelijker en weidevogelvriendelijker te maken. Dit leverde niet alleen meer weidevogels op, maar ook blije koeien en natuurvriendelijke lokale producten. Zo kon kaasfabriek De Terschellinger worden gemoderniseerd en uitgebreid. Koop je deze producten uit de polder, dan steun je de boeren die zich extra inzetten voor weidevogels.

Oerol

Van 2015 tot en met 2018 schonk het Terschellingse Oerolfestival met vele kunstenaars aandacht aan de weidevogels in de Terschellinger polder. De Terschellinger maakte speciale Oerolkaas en bezoekers konden een fietsexcursie met gids boeken. In het verhaal onderweg stonden de vogels en het ontstaan en de toekomst van de polder centraal. In 2018 fietsten de deelnemers op de waddendijk langs een bouwwerk van Elmo Vermijs. Deze van mest en aarde gemaakte geluidsspiegel versterkte de weidevogelgeluiden.

PolderPracht op tv

Het programma Vroege Vogels reisde af naar Terschelling om drie weidevogelboeren te interviewen over hun bedrijf en de zorg voor landschap, natuur en vogels. Deze televisiereportage was onderdeel van het project PolderPracht.

Aan dit project verbonden boeren

Fietsroute

Fietsen door de Terschellinger Polder is het hele jaar een belevenis. In de maanden april, mei en juni kom je hier zeker de grutto, scholekster, kievit en tureluur tegen. In voor- en najaar zie je duizenden trekvogels als de goudplevier en rosse grutto, en in de winter grote groepen rot- en brandganzen. Onderweg kom je ook langs speciale vogelkijkplekken en bezoekboerderijen waar lokale producten te koop zijn.

Je kunt de papieren routeboekjes van de Terschellinger Polderroute gratis afhalen bij VVV Terschelling en de bezoekboerderijen op de route. Je kunt de route ook online gratis downloaden via de website van PolderPracht.

Gerelateerde items