Toon alles in de buurt

PolderPracht – polderen op Terschelling

Weidsheid, weilanden vol bloemen, grazende koeien, een grutto op een paaltje en buitelende kieviten in de lucht. In de Terschellinger Polder, aan de Waddenzee-kant van het eiland, kom je ogen tekort. Hier werkte Vogelbescherming Nederland aan het project PolderPracht. En dat leverde een rijkdom aan natuur op. Vooral in de maanden april, mei en juni barst het hier van de boerenlandvogels.

Locatie

Polder Terschelling

Doel

In 2014 ontving Vogelbescherming ruim twee miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij voor het herinrichten van de Terschellinger Polder. PolderPracht heette dit project dat vier jaar in beslag nam. Het doel: meer weidevogels in weer een echt Nederlands landschap. Het project was succesvol en staat model voor de ontwikkeling van natuur in andere poldergebieden.

Poldermodel

Het succes van Polderpracht is te danken aan lokale samenwerking. De boeren, kaasmakers, ondernemers en gemeente ondersteunden het initiatief om hun boerenland weer aantrekkelijk en weidevogelvriendelijk te maken. Dit levert niet alleen meer weidevolgels op, maar ook blije koeien en natuurvriendelijke lokale producten. Zo kon kaasfabriek de Terschellinger worden gemoderniseerd en uitgebreid. Koop je deze producten uit de polder, steun je de boeren die zich extra inzetten voor weidevogels.

Oerol

In 2018 had het Terschellingse Oerolfestival ook aandacht voor de weidevogels in de Terschellinger polder. Zo maakte de lokale kaasfabriek speciale Oerolkaas en bezoekers konden een fietsexcursie met gids boeken. In het verhaal onderweg stonden de vogels en het ontstaan van de polder centraal. Zo fietsten de deelnemers op de waddendijk langs een bouwwerk van Elmo Vermijs. Deze van mest en aarde gemaakte geluidsspiegel versterkte de weidevogelgeluiden.

PolderPracht op tv

Het programma Vroege Vogels reisde af naar Terschelling om drie weidevogelboeren te interviewen over hun bedrijf en de zorg voor landschap, natuur en vogels. Deze televisiereportage gaat over het project PolderPracht, waar ook Vogelbescherming bij betrokken is.

Aan dit project verbonden boeren

Fietsroute

Fietsen door de Terschellinger Polder is altijd een belevenis. Ook als ze al vertrokken zijn voor de winter, gidsen silhouetten van weidevogels op paaltjes je langs deze route. Maar in de maanden april, mei en juni kom je hier zeker de echte grutto, kievit en tureluur tegen. Onderweg kom je ook langs speciale vogelkijkplekken, bezoekboerderijen en winkels.

Je kunt de papieren routeboekjes van de Terschellinger Polderroute gratis afhalen bij VVV Terschelling en de bezoekboerderijen op de route. De route is online gratis te downloaden via de website van PolderPracht.

Gerelateerde items