Navigatie overslaan
Grutto's bij Lissabon / Jouke Altenburg Alle berichten

Lucht voor grutto's in Portugal

Geplaatst op 4 maart 2021

Een positief bericht voor grutto’s die tijdens de doortrek van Afrika naar Nederland in Portugal pleisteren. De discutabele plannen voor de aanleg van de nieuwe luchthaven Montijo in de monding van de Taag, zijn op een lager pitje komen te staan. De Portugese luchtvaartautoriteit ANAC heeft de bouwaanvraag eerder deze week afgewezen, na bezwaren van Moita en Seixal. Deze twee gemeenten in de regio vrezen voor de gevolgen voor natuur en milieu.

De uitspraak is gunstig voor de talloze (trek)vogels, waaronder grutto’s, die in de regio leven. De immense burgerluchthaven, die op de plek zou moeten komen van een kleine militaire vliegbasis, zou voor enorme verstoring zorgen. Zowel van het natuurgebied als van de beschermde trekvogels die er leven. Ook de vliegveiligheid is in het geding door het grote risico op aanvaringen met vogels. Dat staat nog los van vervuiling en het lawaai dat de forse toename aan luchtverkeer met zich meebrengt.

Rechtszaak

Het onzalige plan uit 2019 van de Portugese regering om juist in zo'n belangrijk natuurgebied (nota bene een beschermd Natura 2000-gebied), een nieuwe vliegveld aan te leggen, stuitte op veel weerstand. Onze Portugese Birdlife partner SPEA en advocaten van ClientEarth spanden namens 8 natuurorganisaties in 2020 een rechtszaak aan tegen dit voornemen. Ook in Nederland werd, mede op verzoek van de Portugese vogelbeschermer, luid geprotesteerd. Bijna 40.000 mensen ondertekenden een petitie van Vogelbescherming tegen de geplande luchthaven.

Het gebied in de Taag-delta is van onmisbare waarde voor doortrekkende grutto’s, onze nationale vogel. Grutto’s overwinteren vooral in West-Afrika, in landen als Senegal en Guinee-Bisseau. Op doortrek vormt de monding van de Taag een belangrijke verblijfplaats voor grutto's én andere watervogels. De oogstresten op de rijstvelden waar grutto's foerageren, vormen overigens ook een belangrijke voedselbron voor ooievaars, purperreigers en andere soorten. Alternatieve foerageergebieden tijdens de trek zijn er niet. Het is daarom van groot belang dat dit Natura 2000-gebied niet verloren gaat. Op elk moment van het jaar leven er honderdduizenden vogels in het gebied zoals ook flamingo, kluut en bonte strandloper.

Vertraagd

De  rechtszaak van ClientEarth en SPEA tegen de plannen loopt nog, maar is flink vertraagd door de pandemie. Maar deze uitspraak van de ANAC is alvast een opsteker voor de verschillende natuurorganisaties die zich met de kwestie bezighouden.

De finish is echter nog niet in zicht, al is de kans dat het vliegveld er daadwerkelijk gaat komen nu weer wat kleiner. En dat geeft de vogels in het gebied voorlopig even lucht.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws