Navigatie overslaan
Grutto's bij Lissabon / Jouke Altenburg Alle berichten

Portugese vogelbescherming vecht nieuwe luchthaven aan bij de rechter

Geplaatst op 4 juni 2020

Onlangs heeft de Portugese regering plannen voor de bouw van een luchthaven in de delta van de Taag goedgekeurd. Dit gebied is van uitzonderlijk groot belang voor vrijwel alle in Nederland broedende grutto’s die hier pleisteren tijdens de trektijd én voor veel andere vogels, waaronder flamingo’s. Het is om die redenen een Natura 2000-gebied dat valt onder Europese, beschermende wetgeving. De beslissing wordt daarom juridisch aangevochten door Portugese natuurbeschermers. Zij worden hierbij gesteund door Vogelbescherming Nederland en tienduizenden Nederlanders, die een petitie hebben getekend tegen de plannen.

Milieueffectrapportage onvoldoende

Advocaten van ClientEarth en de Portugese vogelbescherming, SPEA, spannen een rechtszaak aan om een nieuw vliegveld in de monding van de Taag te voorkomen. SPEA is Partner van de wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie BirdLife International waar ook Vogelbescherming onderdeel van is. De Portugese natuurbeschermers stellen dat de autoriteiten de ernstige gevolgen van een nieuwe luchthaven voor een internationaal beschermd natuurgebied niet goed hebben meegewogen voordat het project groen licht kreeg. Het gebied en de beschermde trekvogels die er leven zullen enorm worden verstoord door de geplande immense burgerluchthaven. Het nieuwe vliegveld is gepland op de plek van een kleinere militaire vliegbasis die er nu al is gevestigd.

Ook de vliegveiligheid is in het geding door het grote risico van aanvaringen met vogels. Daarnaast wordt de gezondheid van mensen aangetast door lawaai en vervuiling als gevolg van het toegenomen lucht- én wegverkeer.

Met deze juridische actie hopen de Portugese natuurbeschermers dat de milieueffectrapportage (MER) van de luchthaven van Montijo nietig wordt verklaard. Zij zijn van mening dat de Portugese autoriteiten geen betrouwbare beoordelingen hebben uitgevoerd en dat er sprake is van een duidelijke schending van de EU- en nationale wetgeving.

Immens belang Taag-monding

De nieuwe luchthaven (Montijo) is gepland in de monding van de Taag, het belangrijkste wetland van Portugal. Er leven honderdduizenden vogels. Daarom is het een Natura 2000-gebied waarvoor Europese natuurbeschermingswetgeving geldt. Deze plek valt ook onder de Ramsar-conventie voor de bescherming van wetlands.

Het belang van de Taag-monding voor grutto’s die in Nederland broeden is immens. De meerderheid van de vogels verblijft hier voor enige tijd op doortrek, zo blijkt uit jarenlang onderzoek door onder meer de Rijksuniversiteit Groningen. Vele grutto’s trekken jaarlijks vanuit Nederland via Portugal naar West-Afrika en in het voorjaar weer terug.

Alternatieve foerageergebieden tijdens de trek zijn er niet voor de grutto’s, waardoor verlies van dit gebied zeer grote gevolgen kan hebben voor onze nationale weidevogel. Verder overwinteren hier honderdduizenden watervogels, waaronder wintertaling, flamingo, kluut, zilverplevier en bonte strandloper. In de rijstvelden zoeken niet alleen de grutto’s oogstresten, maar ook ooievaars, purperreigers en vele andere vogelsoorten.

Nederlandse steun

In Nederland hebben tienduizenden mensen een petitie van Vogelbescherming Nederland tegen de geplande luchthaven ondertekend, omdat deze een ernstige bedreiging vormt voor de grutto. In Nederland wordt zeer veel moeite gedaan om grutto’s te behouden als kenmerkende weidevogel.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws