Navigatie overslaan
Alle berichten

Nestverstoring? Wat kun je doen?

Geplaatst op 17 april 2014

De planning voor snoeien en renoveren liep dit jaar bij veel gemeenten in de soep. Het voorjaar deed vroeg zijn intrede, dus veel gemeenten werden overvallen door vroeg broedende vogels. Soms stelden ze werkzaamheden uit, soms niet. Vogelbescherming kreeg schrijnende meldingen binnen. Je kunt zelf actie ondernemen als je ziet dat een nest wordt verstoord.

1. Stap er op af

Probeer in eerste instantie te overleggen met de opdrachtgever (of je buurman) om een oplossing te vinden. Meestal is dat een gemeente of woningbouwvereniging. De uitvoerder, bijvoorbeeld een aannemer, heeft vaak wel contactgegevens. Soms heeft die geen weet van de broedende vogels en is snel een oplossing gevonden. Leg ook uit dat de wet wordt overtreden door de verstoorders, en dat je in het uiterste noodgeval aangifte kunt doen van een strafbaar feit.

2. Bel de vogelwerkgroep van jouw regio

Gaat het om een grote partij, vraag de lokale vogelwerkgroep of die misschien in samenwerking met jou actie kan ondernemen. Soms wordt er beter geluisterd als een ‘officiële’ instantie zich ermee bemoeit. Contactgegevens vind je hier.

3. Meld de overtreding

Als je er in overleg niet uitkomt, kun je de overtreding van de Flora- en faunawet melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In sommige gevallen worden werkzaamheden stilgelegd.

4. Aangifte bij de politie

Het is ook mogelijk aangifte te doen van een strafbaar feit bij de plaatselijke politie. Het blijkt in de regel nodig om dit met zoveel woorden te zeggen, dan is de politie verplicht om er werk van de maken.