Navigatie overslaan
Stadsbeeld

Hulp van Vogelbescherming

Vogelbescherming staat alle partijen in het stedelijk gebied bij met kennis over hoe te komen tot een gezonde en natuurrijke leefomgeving: van gemeente tot particulier. Via online middelen, boeken, brochures, expertmeetings en factsheets.

Online Checklist Groen Bouwen

Via de Checklist Groen Bouwen helpen wij iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Hoe het werkt? Beantwoord online de vragen aan de hand van onderdelen uit het bouwplan. Vervolgens ontvangt u digitaal een advies op maat. Zo bouwen wij samen aan een groene omgeving, waar het voor mensen en vogels goed leven is. Gebruikers kunnen ook meteen een (vogel)soort intoetsen om te kijken of daar maatregelen voor te nemen zijn.

Klik hier om de checklist te starten.

Boek

Stadsvogels in hun domein van Jip Louwe Kooijmans laat je kennis maken met 18 stadse vogelgemeenschappen in verschillende wijktypen. Welke vogelsoorten komen er voor en in welke aantallen? Scoort mijn wijk onder of boven het landelijk gemiddelde? Waarom ontbreken sommige vogels? En wat kunnen we daaraan doen?

Het boek Stadsvogels in hun domein (verkrijbaar in onze winkel) biedt alle informatie en vormt een belangrijk handvat voor de bescherming van vogels in de stad.

 

Vogels herkennen

In de webshop van Vogelbescherming vind je alles voor en over vogels. Zoals een vogelgids om ze te herkennen. Bezoek onze winkel in Zeist of onze webshop voor een grote variatie aan de beste vogelgidsen.

Boeken in onze webshop

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's