Navigatie overslaan
jonge koolmezen / Shutterstock Alle berichten

jonge koolmezen / Shutterstock

Mezensterfte door bestrijding buxusmot?

Geplaatst op 10 mei 2019

Mezen krijgen gif binnen dat wordt gebruikt tegen de buxusmotrups, bleek uit een kleinschalig onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Aan de oproep dode meesjes te melden voor een grootschalig onderzoek, gaf u massaal gehoor. Droevig, maar ook fijn, want dat onderzoek kan nu plaatsvinden.

Kool- en pimpelmezen die leven in buurten waar de buxusmotrups wordt bestreden met gif, krijgen veel soorten bestrijdingsmiddelen binnen bleek eerder uit een kleinschalig onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Vaak zijn dat ook nog illegale middelen. Mezen zijn nu eenmaal gek op de rupsen en voeren ze enthousiast aan hun jongen.

Koolmees met jong / Shutterstock Mezen voeren hun jongen veel rupsen. Zit de rups vol gif, dan krijgt het mezenjong dit ook binnen.

Het CLM en Vogelbescherming willen nu op grote schaal onderzoek uitvoeren naar het verband tussen mezensterfte en het gebruik van gif tegen de buxusmotrups. Dit is belangrijk om te voorkomen dat tuinvogels (en veel andere insecten) worden vergiftigd.

Wel 14 soorten gif gevonden in dode mezen

In 2018 heeft het CLM 5 dode jonge mezen onderzocht op plaatsen in de stad waar de buxusmot werd bestreden. Ook 5 dode jonge mezen uit een bosgebied, waar geen bestrijding plaatsvond zijn onderzocht. 

In totaal zijn wel 14 verschillende gifsoorten gevonden in de onderzochten mezen. Dit waren heel concreet 9 insecticiden (middelen om insecten de doden: chlorantraniliprole, DDT, fipronil, imidacloprid, indoxacarb, permethrin, spinosad, spiromesifen en thiamethoxam), 3 fungiciden (middelen om schimmels te doden: azoxystrobin, fluopyram en propiconazole), 1 biocide (een stof die veel verschillende soorten levende wezens doodt: DEET) en 1 synergist (piperonyl butoxide, een stof die de afbraak van pyrethrinen tegengaat).

Buxusmot rups / Shutterstock Opvallend hoeveel (illegale) gifstoffen mensen gebruiken om o.a. de buxusmotrups te bestrijden.

Meer gifstoffen in de stadse mezen

Uit het onderzoek bleek dat de ‘stadsmezen’ een veel groter aantal bestrijdingsmiddelen bevatten dan de ‘bosmezen’: gemiddeld 2,8 tegen 0,8: duidelijk weergegeven in de grafiek. Hier staat ook een losse kolom voor de middelen om insecten de doden (insecticiden), omdat mensen die waarschijnlijk gebruiken om de buxusmotrups te bestrijden. De onderzoekers vonden 2,2 soorten insecticiden per mees in de stad vergeleken met 0,2 insecticiden in het bosgebied. Ook een groot verschil.

Het gemiddeld aantal pesticiden en insecticiden in onderzochte dode mezen uit natuur en stad (waar gif werd gebruikt). (Bron: Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM))

Opvallend: de meeste van de gevonden middelen mogen particulieren niet eens tegen de buxusmot gebruiken. Het zijn dus illegale gifstoffen. Bekijk voor meer informatie het hele onderzoeksrapport

Mezensterfte in de nestkast door gif?

Dit jaar gaat het CLM het mezenonderzoek op een grotere schaal uitvoeren en Vogelbescherming ondersteunt dit onderzoek. Het is namelijk nodig om meer dode jonge mezen te onderzoeken, om te kunnen zeggen of het gebruik van gif tegen de buxusmot kan leiden tot een verhoogde sterfte van jonge mezen in de nestkast.

Koolmees / Hans Leber Fotogalerij Hopelijk vliegen de meesjes in uw tuin vrolijk uit!

Dank voor uw hulp!

Eind april deed het CLM een oproep om contact op te nemen als u in uw tuin plots veel dode (jonge) mezen vond én u of de buren gif gebruikten om buxusmotten te bestrijden. U gaf massaal gehoor en inmiddels heeft het CLM meer dan 300 meesjes beschikbaar voor onderzoek. Dit is ruim voldoende, dus u hoeft zo'n trieste vondst niet meer door te geven. U kunt de meesjes in een zakje in de kliko leggen, of begraven.

Er zit nu niet veel anders op dan de uitkomst van het onderzoek afwachten. Hopelijk biedt het aanknopingspunten om de kool- en pimpelmezen beter te beschermen.

Verder lezen

Mijn tuin een vogelparadijs

Wordt u ook zo blij van vogels in uw tuin of op uw balkon? Hangt u wel eens een vetbolletje voor ze op? U kunt nog meer doen. Doe de gratis Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in uw buurt leven en hoe u deze vogels kunt helpen.

Postcode Vogelcheck

Gratis magazine Vogels dichterbij

Maak van uw tuin een vogelparadijs. Dit magazine staat boordevol mooie foto’s over vogels kijken en met veel praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen.

Bestel Vogels dichterbij

Meer over

koolmees buxusmot tuinvogels pimpelmees jeanetvanzoelen bestrijdingsmiddelen vogeltuin

Deel dit bericht