Navigatie overslaan
Grutto / Shutterstock Alle berichten

Deelnemers Postcode Loterij bedankt!

Geplaatst op 21 januari 2021

Dankzij de 3 miljoen deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij kunnen vele goede doelen waaronder Vogelbescherming hun werk doen. Recent werd duidelijk dat Vogelbescherming de komende vijf jaar opnieuw een bijdrage krijgt van de Postcode Loterij.
Logo Nationale Postcode Loterij Logo Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij steunt Vogelbescherming al sinds 1996. De jaarlijkse bijdrage van 1,8 miljoen euro vormt een onmisbare bijdrage voor vogel- en natuurbescherming. Ook de komende vijf jaar kunnen we daar weer op rekenen dankzij de 3 miljoen deelnemers aan de Postcode Loterij. Die zijn we daar zeer erkentelijk voor.

Mede dankzij deze continuïteit kunnen we projecten starten voor bedreigde vogelsoorten zoals grutto en tapuit, internationaal BirdLife Partners ondersteunen in landen waar natuurbescherming verre van vanzelfsprekend is, lobbyen bij politiek en andere partijen en niet in de laatste plaats grote groepen mensen mobiliseren zich in te zetten voor vogels en natuur.

Mooi is ook dat we zo via het IJsvogelfonds in heel Nederland vogelwerkgroepen en andere natuurvrijwilligers kunnen steunen die zich met hart en ziel inzetten voor de vogels in hun directe omgeving.

Voordeelagenda 2021

Omdat we de deelnemers van de Postcodeloterij enorm waarderen, hebben we een speciale aanbieding voor iedereen die meespeelt. Kijk hiervoor in uw Voordeelagenda van 2021, op pagina 67 en voordeelbon 37. Deze actie is geldig tot 1 januari 2022. Dank u wel!

Extra bijdragen

Naast de vaste bijdrage kwam Vogelbescherming de afgelopen jaren ook in aanmerking voor extra bijdragen, onder meer uit het Droomfonds van de Postcode Loterij. Zo konden we, in diverse samenwerkingsverbanden, veel tot stand brengen en impact hebben.

Op Terschelling wisten we met veel hulp van alle betrokkenen via het project PolderPracht aan te tonen dat het kan: goed zorgen voor weidevogels én een goede boterham verdienen. Een manier van werken die we dankzij een nieuwe bijdrage een vervolg kunnen geven. Samen met boeren kunnen we zo de grutto en andere weidevogels helpen redden in Nederland, inclusief het oer-Hollandse landschap dat daarbij hoort met bloemen, bijen en vlinders.

Haringvlietsluizen - Tij / Shutterstock Haringvlietsluizen - Tij / Shutterstock

In West-Afrika bestreden en bestrijden we verwoesting op een voorbeeldstellende manier, samen met onder meer partners uit de betrokken landen en de bevolking ter plekke. Daar profiteren mensen en (trek)vogels van. In het Haringvliet stimuleerden we via een Droomfondsbijdrage met andere natuurorganisaties natuurherstel en natuurrecreatie, wat als een vliegwiel heeft gewerkt voor lokale en regionale partijen om ook te investeren. Nog steeds zijn de natuurorganisaties betrokken bij het gebied.

Beeld Holwerd aan Zee Beeld Holwerd aan Zee

Holwerd aan Zee

In Holwerd kunnen we dankzij de Postcode Loterij een nieuw natuurgebied creëren dankzij een ‘gat in de dijk’ – een idee van de bewoners van Holwerd. Van de getijdewerking die door dat gat ontstaat, profiteren niet alleen de natuur en vogels, maar ook de recreatiesector. Bootjes kunnen straks door een nieuwe sluis vanaf de Friese meren via Holwerd naar de Waddenzee varen.

Verschil maken

En zo zijn er nog veel voorbeelden aan te halen waarbij Vogelbescherming dankzij alle deelnemers van de Postcode Loterij een verschil kon maken. We kunnen niet anders concluderen dan dat de Postcode Loterij uniek in de wereld is op de manier waarop organisaties worden ondersteund die opkomen voor een rechtvaardige en, in ons geval, groene en vogelrijke wereld.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Help mee vogels beschermen

Vogels zijn er overal en altijd: alledaags en fascinerend, spannend en ontroerend tegelijk. Wij kunnen ons een wereld zonder vogels niet voorstellen. Help mee vogels beschermen en ontvang ook nog eens ons magazine Vogels.

Word lid