Navigatie overslaan
Kluut / Hans Peeters Alle berichten

Holwerd aan Zee gaat nieuwe fase in

Geplaatst op 16 december 2019

De realisatie van het baanbrekende Holwerd aan Zee-project is weer een stap dichterbij nu de Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland , de provincie Friesland, de Gemeente Noordoost-Friesland en het Waterschap Friesland de samenwerking om het project tot realisatie te brengen hebben bezegeld met de ondertekening van een intentieovereenkomst.

In de overeenkomst ligt vast dat de partijen samen de voorbereidingen treffen voor de tweede fase van Holwerd aan Zee. Daarbij gaat het om de feitelijke inrichting van het gebied. Denk daarbij aan de broedeilanden, het getijdenmeer, de toegangsgeul door de kwelder, een schutsluis in de zeedijk en een ecologische verbinding met het achterland.

Ook Rijkswaterstaat en de ministeries van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) zijn belangrijke partijen voor Holwerd aan Zee. De afspraken met deze partners lopen naast deze intentieovereenkomst van de eerdergenoemde vijf partijen. Met elkaar zoeken alle partners naar een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare middelen. Daarbij wordt ook onderzocht of Holwerd aan Zee kan worden gekoppeld aan andere projecten, zoals de  aankomende versteviging van de dijk tussen Koehool-Lauwersmeer.

Definitief ontwerp

De in de overeenkomst afgesproken werkzaamheden zullen in 2020 leiden tot een definitief ontwerp en projectplanning. Dan worden ook afspraken gemaakt tussen de partijen over rollen en taken over de uitvoering en het beheer van Holwerd aan Zee. Een goed ontwerp is ook zeer belangrijk voor de vergunningprocedures.

Holwerd aan Zee komt steeds dichterbij

Eerder dit jaar heeft de Vogelbescherming samen met de Waddenvereniging en de Friese landschapsorganisatie It Fryske Gea 15 miljoen euro gekregen van het Droomfonds van de Postcodeloterij voor Holwerd aan Zee. Ook de Provincie Friesland en Gemeente Noordoost-Friesland hebben gezamenlijk 15 miljoen gereserveerd. Vorige maand is er een aanvraag voor extra middelen ingediend bij het Waddenfonds. Aankomend voorjaar wordt duidelijk of het Rijk het resterende gat in de begroting zal dekken, onder meer vanuit de Regiodeal Noordoost-Friesland. Daarmee komt de uitvoering van de tweede fase van Holwerd aan Zee steeds dichterbij.

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws