Navigatie overslaan
Sheaboom / Danielle van Oijen Alle berichten

Postcode Loterij steunt Birds, Bees and Business in Burkina Faso

Geplaatst op 16 februari 2018

Birds, bees and business, dat is het motto waaronder ontwikkelingsorganisatie ICCO en Vogelbescherming Nederland aan de slag gaan met natuurherstel en betere inkomens voor vrouwen in Burkina Faso. Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcodeloterij werd bekend dat de loterij dit gezamenlijke project met ruim 2,8 miljoen euro mogelijk gaat maken.

In het zuidelijk deel van Burkina zijn tal van gemeenschappen en vooral vrouwen afhankelijk van de oogst en verwerking van sheanoten, grondstof voor voedsel maar bijvoorbeeld ook voor veel cosmetica-producten. Het zijn bomen die van oorsprong in dit deel van Afrika thuis horen, maar door het kappen van andere bomen zijn er monoculturen ontstaan en dreigen ook de sheabomen zelf het loodje te leggen.

Door aanplant van honderdduizenden inheemse acaciabomen tussen de shea en de verjonging van de sheabomen ontstaat een rijker landschap dat duurzaam kan blijven voortbestaan. Bovendien ontstaan er landschappen die rijk aan insecten zijn waar miljoenen vogels - waaronder veel van ‘onze’ trekvogels - van afhankelijk zijn. Die insecten zorgen   voor een betere bevruchting van de sheabomen wat tot een rijkere oogst leidt. Zodoende is er een blijvend belang voor bewoners om zich hiervoor in te zetten.

Gele kwikstaart / Elwin van der Kolk Gele kwikstaart / Elwin van der Kolk

Goed voor vogels, bevolking en klimaat

ICCO en Vogelbescherming en onze partners in Burkina gaan zich ook inzetten voor een betere verkoop en verwerking van de noten, zodat de betrokken vrouwencöperaties meer inkomsten verwerven. Onderdeel van het project is ook het terugdringen van de CO2-uitstoot bij de verwerking van de noten. Dat gebeurt nu nog veel op open vuurtjes waarbij veel hout verstookt wordt.

Dus dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kunnen we nu met met alle betrokkenen in Burkina een fantastisch en vernieuwend project realiseren dat goed is voor vogels, de bevolking en het klimaat.

Womengroup Naturama ICCO en Vogelbescherming en onze partners in Burkina gaan ook werken aan een betere verkoop en verwerking van de noten zodat de vrouwen een beter inkomen krijgen. Womengroup Naturama

Postcode Loterij steunt Vogelbescherming

Tijdens het Goed Geld Gala ontving Vogelbescherming ook 1,8 miljoen euro voor haar regulier werk van de Postcode Loterij. Dankzij deze bijdrage kan Vogelbescherming veel extra werk doen in Nederland en daarbuiten. Ons weidevogelboerennetwerk, het beschermingswerk in de Waddenzee, de speciale projecten voor zeldzame soorten als bescherming tapuit en bescherming grote karekiet waren nooit zo succesvol geweest zonder deze steun van de Postcode Loterij. Vogelbescherming is superblij met dit bedrag en het vertrouwen van de Postcode Loterij in ons werk.

Recordbedrag naar goede doelen

Naast Vogelbescherming ontvingen maar liefst 111 goede doelen een bijdrage van de Postcode Loterij. In totaal  357 miljoen euro, een recordbedrag. Dit geld werd bijeengebracht door de 2,9 miljoen deelnemers aan de Loterij. Veel bijdragen waren er voor speciale projecten waaronder Birds, Bees en Business. In Nederland werd met ruim 5 miljoen voor de Waddenvereniging bijgedragen aan de realisatie van de vismigratierivier tussen Waddenzee en IJsselmeer. In het zuidelijkste puntje van Limburg kan de Stichting Ark werken aan natuurherstel van de Gulp.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Birds, Bees & Business

Miljoenen vogels trekken elke winter naar West-Afrika. Door het herstellen van de biodiversiteit daar en het beschermen en aanplanten van bomen, kunnen de vogels bijkomen en overwinteren. Help ook mee en doneer.

Ja, ik help mee