Navigatie overslaan
Alle berichten

Bezoek uit Brussel - PARTRIDGE springt in het oog

Geplaatst op 5 maart 2019

Het succesvolle PARTRIDGE project van Vogelbescherming Nederland samen met Nederlandse en internationale partners trekt veel aandacht. Zo ook van politici. Dat is mooi, want één van de doelstellingen van PARTRIDGE is het beïnvloeden van beleid op nationaal en Europees niveau. Met als doel betere regelgeving voor het behoud van vogels, insecten en bloemen op het boerenland.

Bezoek Annie Schreijer-Pierik

Op initiatief van de Europese Federatie van Jachtverenigingen (FACE) stond onlangs een bezoek van CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik op de agenda. De dag begon met een warm onthaal op het erf van PARTRIDGE-boer Rens Kolff in Almkerk. Tijdens een rondleiding over zijn veehouderij legt Kolff uit wat hij doet op zijn land voor akkervogels zoals de patrijs. Uit zijn verhaal spreekt zijn strijd tussen de wens om zorgzaam met natuur om te gaan en de huidige regelgeving. Met zijn deelname aan PARTRIDGE hoopt hij te laten zien hoe het ook anders kan. Bij dit bezoek waren de projectpartners Vogelbescherming Nederland en Brabants landschap aanwezig, even als vertegenwoordigers van de Provincie Brabant, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, het Agrarisch Collectief West-Brabant, Wildbeheerseenheid Land van Altena en van de deelnemende boeren.

Europese beslisvorming

Tijdens de rondleiding door het voorbeeldgebied Oude Doorn in Noord-Brabant wordt er gediscussieerd over de beste manier om biodiversiteit op het boerenland niet verder te laten verarmen. Hoe behouden we onze akkervogels op een manier die rendabel is voor boeren? En hoe kunnen beleidmakers in Nederland en Europa hieraan bijdragen? Annie Schreijer-Pierik: "Het is mooi om dankzij het PARTRIDGE project te zien wat we kunnen bereiken met Europese subsidie en samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties, jagers en vogelaars. De ervaring van vandaag zal zeker gebruikt worden in de Europese beslisvorming rondom agricultuur, natuur en regionale ontwikkelingen in Brussel."

Verspreiding PARTRIDGE aanpak

Met PARTRIDGE laat Vogelbescherming door middel van voorbeeldgebieden zien wat er gedaan moet worden om biodiversiteit op het boerenland te stimuleren, met als gevolg een toename van de bedreigde patrijs. In Nederland liggen de twee voorbeeldgebieden in Zeeland (Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap) en Noord-Brabant (Brabants Landschap). Het hogere doel is een verspreiding van de PARTRIDGE aanpak door heel Europa, zodat er ook buiten de voorbeeldgebieden voldoende ruimte komt voor natuur op het boerenland. Het bezoek van beleidmakers aan het project is van groot belang om dit doel te bereiken. 

Van links naar rechts: Anne-Lieke Struijk-Faber (Vogelbescherming), Arno Teunissen (Provincie Noord-Brabant), Jochem Sloothaak (Brabants Landschap), Meeuwis Millenaar (boer en PARTRIDGE-veldcoördinator), Annie Schreijer-Pierik (CDA-Europarlementslid), Cees Witkamp (Vogelbescherming), Wim Knol (Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging), Roderick Enzerink (Wildlife Policy Officer FACE), Henk Vink (Brabants Landschap en WBE Land van Altena) en Rens Kolff (boer en PARTRIDGE-deelnemer).

Provinciale Staten

Grutto, patrijs, veldleeuwerik, kievit, steenuil, slobeend, wulp en gele kwikstaart. U wilt toch ook niet dat onze akker- en weidevogels verdwijnen uit uw provincie? Kies uw provincie en steun onze oproep aan uw provincie om de bedreigde vogels van het boerenland te redden. Red de boerenlandvogels