Navigatie overslaan
Alle berichten

Veldbezoek PARTRIDGE inspireert Brusselse politici

Geplaatst op 25 juli 2019

Onlangs bezocht een grote delegatie van het Europees Parlement het PARTRIDGE-project. Het project beoogt de natuurlijke rijkdom van het landelijke gebied te vergroten en zo patrijzen weer een toekomst te geven. De parlementariërs - uit zowel de landbouw- als de milieucommissie - konden met eigen ogen zien dat boeren én biodiversiteit profiteren van natuur-inclusieve landbouw. Binnenkort wordt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU herzien. Vogelbescherming Nederland hoopt dat initiatieven zoals PARTRIDGE daarin worden omarmd en ook op grotere schaal mogelijk gemaakt.

Gerichte gebiedsaanpak

Het opmerkelijke succes van de PARTRIDGE-maatregelen om de natuurlijke rijkdom op het platteland te vergroten, wordt breed erkend. Tijdens het veldbezoek aan het voorbeeldgebied Oude Doorn in Brabant vertelde een van de deelnemers over een cruciale factor: de gerichte ‘gebiedsaanpak’. Een aanpak waarin een collectief van boeren, burgers, jagers en natuurbeschermers samenwerken om natuur en landbouw samen te laten gaan. Deze inspirerende aanpak is vrij uniek voor Nederland. Met de juiste sturing van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn dit soort initiatieven ook breder in Europa mogelijk.

Vogelbescherming dringt erop aan dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een duurzame landbouw met voldoende biodiversiteit mogelijk maakt. Concreet betekent dat geen algemene inkomenssteun meer voor boeren op basis van de bedrijfsomvang, maar een resultaatgerichte beloning voor boeren die bijdragen aan het behalen van doelen voor natuur, landschap en milieu. Zo zetten we publiek geld gericht in voor publieke diensten. Die doelen moeten concreet, ambitieus en afrekenbaar zijn, zowel op Europees niveau, als nationaal en regionaal.

Maatwerk voor natuur

Deelnemende boeren beaamden het belang van een gebiedsaanpak. Maatregelen kunnen zo heel precies worden afgestemd op de natuur in het betreffende landbouwgebied. Zo worden er in Oude Doorn met de aangelegde keverbanken en bloemenblokken insecten aangetrokken. Dit levert voedsel op voor kuikens van akkervogels en biedt tegelijktijdig een natuurlijke vorm van plaagbestrijding. Gemotiveerde vrijwilligers legden enthousiast uit hoe zij vogels en hazen tellen en zo helpen om de resultaten van PARTRIDGE zichtbaar te maken. 

De Europarlementariërs hebben vandaag kunnen zien dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid over meer gaat dan alleen de inkomenspositie van boeren, markt en prijsafspraken; het gaat ook over biodiversiteit en milieu.

Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur)

Goede indruk

De komende tijd gaan lidstaten de nationale strategische plannen schrijven voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze plannen worden beoordeeld door zowel de landbouw- als de milieucommissie van het Europarlement. De aanwezige leden van deze commissies hebben een goede indruk gekregen van het PARTRIDGE project in Nederland en kunnen dat meenemen in hun beoordelingen.

We hopen dat de Europarlementariërs tijdens dit bezoek zijn geïnspireerd over hoe het anders kan. We moeten toe naar een systeem waarin we weer gaan boeren mét de natuur in plaats van ertegen. Daar profiteren vogels, insecten, maar ook de boeren van.

Frans van Alebeek (projectleider PARTRIDGE, Vogelbescherming Nederland)

Dit bezoek werd opgezet door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie. Het programma van deze dag werd verzorgd door het Agrarisch Collectief West-Brabant met medewerking van BoerenNatuur, Vleesveebedrijf Kolff en de vrijwilligers in het gebied.

Lees meer over het standpunt van Vogelbescherming omtrent het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.