Voorbeeldgebied Noord-Brabant

In Noord-Brabant wordt er door Brabants Landschap hard gewerkt aan het PARTRIDGE voorbeeldgebied 'Oude Doorn', vlakbij Sleeuwijk en Almkerk. Het gebied is 500 hectare groot en wordt gebruikt als akkerland (65%) en grasland (25%) door 38 boeren. Er worden voornamelijk suikerbieten, bonen, graan, gerst, uien en aardappelen verbouwd.
 
In het gebied liggen verschillende oude dijken, die niet langer worden gebruikt als waterkering. Tegen deze dijken zijn huizen gebouwd door de dorpsbewoners, met kleine achtertuinen en vaak wat ‘hobby-vee’. De meest voorkomende boerenlandvogels in het gebied zijn de gele kwikstaart, witte kwikstaart, grijze patrijs, fazant, graspieper, veldleeuwerik, groenling, ringmus, steenuil, kerkuil en torenvalk. De maatregelen die worden genomen in het kader van PARTRIDGE zijn bloemenblokken, keverbanken, patrijzenhagen en velden met graanstoppels.
 
We werken nauw samen met een boerencollectief, de lokale jagersvereniging en een lokale natuurbeschermingsorganisatie met vele vrijwilligers. De veld-coördinator onderhoud contact met de lokale boeren om de verbeteringen op het land te bespreken. Ook betrekken we bewoners van het gebied bij de monitoring van patrijzen en excursies in het veld. 

Voor meer informatie over dit voorbeeldgebied:

Jochem Sloothaak (Brabants Landschap) 

Veld coördinator voor lokale boeren:

Meeuwis Millenaar (ANV Altena-Biesbosch)