Navigatie overslaan
Roodborsttapuit / Anton de Koning Alle berichten

3x bijzondere akkernatuur

Geplaatst op 27 augustus 2020

Het krioelt van het leven op het akkerland van PARTRIDGE. Dankzij dit project zijn er in 5 Europese landen 10 voorbeeldgebieden ingericht. Op deze stukken boerenland van 500 hectare is het optimaal leven voor de patrijs, maar óók voor andere vogels, zoogdieren en insecten. Het doel van het project is dan ook om de biodiversiteit met 30% te laten toenemen. Wat nu nog ‘bijzondere’ waarnemingen zijn, kan via PARTRIDGE straks weer ‘gewone’ akkernatuur worden!
PARTRIDGE toekomst / Anne-Lieke Struijk PARTRIDGE toekomst / Anne-Lieke Struijk

Onderdeel van PARTRIDGE is het nauwkeurig monitoren van de biodiversiteit. Zo kunnen we onderzoeken of onze maatregelen effectief zijn. Tijdens de vele tellingen zien we niet alleen zeldzame soorten langskomen. Ook blijkt dat we een goed leefgebied en voortplantingsmogelijkheden bieden voor bekendere soorten. Vooral de bloemenblokken en keverbanken zijn favoriet bij alles wat vliegt. Een aantal van onze favorieten op een rij:

1. Roodborsttapuit

Dit jaar zijn er tijdens de broedvogelmonitoring voor het eerst drie broedparen van de roodborsttapuit ontdekt. Twee in het voorbeeldgebied Rotherfield (Engeland) en één in het voorbeeldgebied in Brabant. Dit is goed nieuws, want het broedgebied van de roodborsttapuit is de afgelopen decennia sterk gekrompen  in het agrarische gebied, maar schoorvoetend keert hij daarin terug. 

Deze prachtige vogels zoeken hun voedsel en nestgelegenheid in structuurrijke open gebieden, en leven vooral van insecten, zoals langpootmuggen, rupsen en vlinders, maar ook wormen, spinnen en slakken. Dat vinden ze dus allemaal in de voorbeeldgebieden. In natuurgebieden liet de roodborsttapuit al een tijd een krachtig herstel zien.

PARTRIDGE kaarten / Anne-Lieke Struijk PARTRIDGE kaarten / Anne-Lieke Struijk
Hommel  / Anne-Lieke Struijk Hommel / Anne-Lieke Struijk

2. Bijzondere bijensoorten

In Nederland zijn we dit jaar begonnen met monitoring van bestuivers (insecten die we hard nodig hebben om gewassen te bevruchten). Dit heeft meteen al een paar bijzondere soorten opgeleverd in het voorbeeldgebied in Zeeland: de donkere klaverzandbij, de borstelwespbij en de ruige behangersbij. Dat de donkere klaverzandbij en de borstelwespbij beide in dit rijtje staan is geen toeval. De borstelwespbij is een ‘koekoeksbij’ van de donkere klaverzandbij. Dat betekent dat deze, net als de koekoek, graag gebruik maakt van andermans nest.

3. Volop vlinders

In het Brabantse voorbeeldgebied werden voor het derde jaar op een rij rupsen van de koninginnenpage gevonden op de venkel die in de bloemenblokken staat. Verder barst het op de keverbanken van de rupsen van vlindersoorten zoals de dagpauwoog en kleine vos.

Wie de PARTRIDGE-voorbeeldgebieden bezoekt zal overal het gezoem van vele honingbijen, steenhommels en aardhommels horen. Dat verbaast ons niks, want de velden vol met klaprozen, korenbloemen en luzerne zijn een lust voor groot en klein. Bekijk de PARTRIDGE film om het zelf te ervaren.

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer