PARTRIDGE

De patrijs is een zeer geliefde plattelandsvogel, een icoon van het agrarisch landschap. Maar het gaat niet goed met deze plattelandsbewoner. In Nederland is 95% van de patrijzen verdwenen als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Ook in de ons omringende landen is de patrijs sterk in aantal afgenomen. Natuurorganisaties in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland willen laten zien dat de patrijs op het moderne platteland nog wel degelijk een toekomst heeft. Dat doen we gezamenlijk met het grote grensoverschrijdende project PARTRIDGE. 

Laatste PARTRIDGE nieuwsberichten

 

 

 

Gerelateerde items