PARTRIDGE

Vogelbescherming Nederland werkt met organisaties uit Nederland, België, Duitsland, Schotland en Engeland samen aan het PARTRIDGE project. In tien voorbeeldgebieden, verspreid over de vijf deelnemende landen, worden betere leefomstandigheden gecreëerd voor de patrijs. Het doel is om de achteruitgang van de patrijs in Europa te stoppen en 30% meer biodiversiteit te realiseren. Een belangrijk onderdeel is het uitwisselen van kennis met boeren, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers door heel Europa. Zo werken we toe naar duurzame akkerbouw met behoud van natuur.

30% meer biodiversiteit

Met PARTRIDGE willen we in vier jaar tijd (2017-2020) de biodiversiteit van de voorbeeldgebieden met 30 procent vergroten.

Nederlandse voorbeeldgebieden

In elk deelnemend land worden twee voorbeeldgebieden van minimaal 500 hectare optimaal ingericht voor de patrijs. De Nederlandse voorbeeldgebieden liggen in Noord-Brabant (Land van Heusden en Altena) en Zeeland (Schouwen-Duiveland). Deelnemende Nederlandse organisaties zijn Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Het Zeeuwse Landschap, Brabants Landschap en Vogelbescherming Nederland. Zij werken in dit project nauw samen met boeren, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden, vogelwerkgroepen en vrijwilligers.

Lees hier de laatste PARTRIDGE nieuwsberichten

De noodzaak

Halverwege de jaren zeventig kwam de patrijs in heel Nederland voor in akkers en graslanden. Sindsdien is het aantal patrijzen met meer dan 95% afgenomen. De oorzaak is intensief gebruik van akkerland en pesticiden om onkruid en insecten te bestrijden. Ruig begroeide plekjes met waar de patrijs graag veilig zijn nesten bouwt, zijn vrijwel verdwenen. De insecten, die de kuikens als voedsel nodig hebben, zijn er steeds minder. En voor volwassen patrijzen is er onvoldoende voedsel om de winter door te komen. 

Zonder hulp is de patrijs binnen tien tot twintig jaar misschien wel verdwenen uit Nederland en onze buurlanden. Om deze prachtige vogel te behouden is een ander soort landbouw nodig. Een landbouw die de zorg voor natuur en landschap combineert met een gezonde bedrijfsvoering. Met PARTRIDGE laten we zien dat dit mogelijk is.

Als het goed gaat met de patrijs, dan gaat het vaak ook goed met andere dieren en platen. Daarom is de patrijs een passend icoon van de natuur in het Nederlandse akkerlandschap.

Jaarrond

Patrijzen leven het hele jaar door in hetzelfde gebied, het liefst in de buurt van akkers. Een patrijs kan alleen overleven als de omstandigheden tijdens alle seizoenen goed zijn. Daarom treffen we het hele jaar door verschillende maatregelen.

 

 

Winterstoppels

Op PARTRIDGE akkers blijft winterstoppel staan. Hier wordt na de oogst niet omgeploegd of bespoten. Dit biedt de patrijs dekking en voedsel tijdens koude wintermaanden. Ook eten de vogels graag van het gemorste graag en de kruiden die tussen de stoppels groeien.

Keverbanken

Dankzij het project kunnen we keverbanken aanleggen in de voorbeeldgebieden. Een keverbank ligt een halve meter hoger dan de omliggende grond en is ingezaaid met gras en kruiden. Een ideale plek voor insecten zoals loopkevers en dat betekent voedsel voor de patrijs. Ook helpen de insecten op natuurlijke wijze tegen plagen in het landbouwgewas.

Patrijzenhaag

Er worden speciale ‘patrijzenhagen’ aangelegd. Deze hagen van hondsroos, liguster, meidoorn en mispel bieden een veilige broedplek voor de patrijs. Ook bieden de patrijzenhagen een goede schuilplek en bescherming tegen roofdieren.

Insectenrijk grasland

We leggen insectenrijk grasland aan. Hiervoor is een mengsel van klavers, bloemen en wilde kruiden ingezaaid. Insectenrijk grasland biedt veel voedsel en dekking voor patrijzenkuikens. Ook andere vogels en insecten profiteren van de bloemenpracht.

Wintervoeding

De koude wintermaanden zijn zwaar voor de patrijs, omdat de zaden in het veld opraken. Daarom plaatsen we voedertonnen. Andere dieren zoals fazanten, houtduiven en muizen pikken dankbaar een graantje mee.

Gerelateerde items