Voorbeeldgebied Zeeland

In Zeeland wordt er door Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap hard gewerkt aan het voorbeeldgebied ‘Burgh-Sluis’, op het voormalige eiland Schouwen-Duivenland, grenzend aan het Schelde-estuarium. Het platte en open landschap ligt onder zeeniveau en wordt beschermd door kilometerslange dijken. Heggen, dijken en boerderijen bepalen het gezicht van het landschap. In het gebied van 500 hectare liggen 8 akker- en melkveeboerderijen en een aantal kleine natuurgebieden.

In de winter is het gebied aantrekkelijk voor de overwinterende veldleeuwerik, kneu en graspieper en roofvogels zoals torenvalken, blauwe kiekendief en velduil. Sinds drie jaar werken natuurorganisaties en boeren ook samen buiten de natuurgebieden om vogels te beschermen en de biodiversiteit op boerenland te vergroten. In het kader van PARTRIDGE willen we meer belanghebbende betrekken en de biodiversiteit met 30% verhogen. Samen met boeren willen we bloemenvelden, velden met graanstoppel, keverbanken en heggen aanleggen.

In dit gebied broeden en overwinteren er nog patrijzen, maar in de gehele provincie Zeeland komen ze nog maar zelden voor. In 2017 zal de eerste intensieve monitoring plaatsvinden om de precieze hoeveelheid patrijzen te bepalen. In het gebied willen we een voorbeeld geven van hoe een diverse groep belanghebbenden een dergelijk gebied kan verbeteren, op een manier dat het weer geschikt wordt voor een gezonde populatie patrijzen en andere boerenlandvogels.

Voor meer informatie over dit voorbeeldgebied:

Chris Vreugdenhil (project coordinator, Stichting Het Zeeuwse Landschap)
Phone: +31(0)113-569117