Navigatie overslaan

Internationaal

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International. Speciale aandacht heeft Vogelbescherming voor trekvogels die een deel van het jaar in Nederland verblijven. Deze vogels moeten langs hun hele trekroute goed beschermd worden.

Beschermen trekroutes

Vogelbescherming streeft bescherming van trekvogels na langs de gehele route die ze jaarlijks twee keer afleggen: van en naar het broedgebied. Bijzondere aandacht hebben we voor de trekroute waar Nederland aan ligt: de Oost-Atlantische trekroute. Miljoenen kust- en landvogels maken hier gebruik van. Dat doen we door samen met BirdLife Partners in actie te komen op de plekken waar dat het hardst nodig is en we het meest resultaat kunnen boeken.

Versterken Partners BirdLife International

Voor haar slagkracht is BirdLife afhankelijke van sterke deskundige Partners die zelfstandig opkomen voor vogels en natuur. Dat is niet overal op de wereld vanzelfsprekend. Vogelbescherming ondersteunt een aantal Partners bij hun ontwikkeling.

Species champion

Ernstig bedreigde soorten krijgen extra (financiële) ondersteuning van BirdLife Partners. Vogelbescherming heeft zich zo ingezet voor de lepelbekstrandloper en de Amsterdam albatros.

Steun trekvogels

Langs de trekroute en in overwinteringsgebieden neemt de druk op het landschap toe. Waar vinden trekvogels nog ruimte? Wat zou het mooi zijn als zij overal kunnen rekenen op voldoende voedsel, veiligheid en rustplekken. Help je mee aan grenzeloze bescherming?

Ja, ik help de trekvogels

Nationale Kijkerweek

Begin het buitenseizoen goed! Tijdens de Nationale Kijkerweek krijg je op alle optiek van ons eigen merk 10% korting. Leden van Vogelbescherming krijgen korting bovenop de ledenkorting. Hét moment om een verrekijker aan te schaffen.

Bekijk de aanbiedingen

Wat we nog meer doen