Navigatie overslaan
Alle berichten

Kievit / Arnold van Kreveld

Weidevogels redden in Amstelland

Geplaatst op 19 juni 2018

Vogelbescherming zet zich extra in voor weidevogels op plekken waar zij nog goede kansen hebben jongen groot te brengen. Naast bijvoorbeeld de Groningse Onnerpolder en de Terschellinger Polder is dat Amstelland, vlakbij Amsterdam. Dat doen we op verschillende manieren.

Duurzame streekproducten

Als consumenten wat meer betalen voor boerenproducten, kunnen agrarische bedrijven de maatregelen bekostigen die nodig zijn voor het overleven van weidevogels. Voor speciale streekproducten wordt de portemonnee met meer enthousiasme getrokken.

Om die reden heeft Vogelbescherming een prijs uitgereikt voor de ondernemer die een kansrijk product op de markt weet te brengen waar de vogels in Amstelland van profiteren. De winnaar: een fris kaasje genaamd Rondje Rondehoep. Uit deze prijsvraag kwam ook Onkruidenboter voort, dat inmiddels verkrijgbaar is in verschillende horecazaken en delicatessenwinkels.

Een kleine melkfabriek

Ook op grotere schaal timmeren we aan de weg. Vogelbescherming was intensief betrokken bij het oprichten van een kleine melkfabriek: Amstelland Natuurzuivel in Ouderkerk aan de Amstel.

Het doel hiervan is om een duurzaam verdienmodel in het leven te roepen waar weidevogels baat bij hebben. Leden van de coöperatie krijgen straks extra betaald als ze veel voor de weidevogels doen.

De bouw van de melkfabriek wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland en een lening van het Nationaal Groenfonds. Ook de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel ondersteunen het project.

Een weideboulevard!

Samen met vele partijen ontwikkelt Vogelbescherming een heuse Rijke Weidevogelboulevard. Dat is een strook met kruiden en bloemen van zo’n 2 meter breed en circa 4 kilometer lang (niet helemaal aaneengesloten). Daar komen volop insecten op af, voedsel voor de weidevogelkuikens. En het is natuurlijk prachtig om te zien, al die echte koekoeksbloemen, kattenstaarten, boterbloemen, duizendblad en veldzuring langs het fietspad!

Waternet paste hiervoor de baggerwerkzaamheden aan van de aanpalende sloot. Langs deze strook komt verder nog een uitkijkpunt en borden met uitleg over de relatie tussen weidevogels, boeren, grasland en zuivel. Vogelbescherming werkt voor deze Rijke Weidevogelboulevard samen met de boeren uit de Bovenkerkerpolder, de Agrarische Natuurvereniging de Amstel, de gemeenten Amstelveen,  Amsterdam, Ouder-Amstel, het Amstelveenfonds, Vroegop Ruhe & co b.v. en de provincie Noord-Holland.

Investeerders koppelen aan boeren

Vogelbescherming koppelt investeerders aan boeren die zich extra voor weidevogels inzetten. Op die manier kunnen soms cruciale stukken grond worden verworven. Dat is ook in Amstelland gebeurd.

Vogelbescherming roept investeerders op zich aan te sluiten bij het Rijke Weide Vogelfonds. Want ook op andere plekken staat goede weidevogelgrond onder druk. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Vogelbescherming.

 

Sandra Peters, Adviseur bijzondere giften
Neem contact met mij op

Draagvlak

Om maatregelen te kunnen treffen is er een breed gedeeld gevoel nodig dat er actie nodig is. In Amstelland waren we zo onder meer betrokken bij het Manifest ‘Wij staan voor Amstelland’ ondertekend door zestien partijen (ondernemers, boeren, bewoners, natuurorganisaties) en aangeboden aan de gedeputeerde van provincie Noord-Holland en wethouders van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Het is opgesteld door organisaties die in Amstelland actief zijn en elkaar gevonden hebben om onder andere het lot van de weidevogels te verbeteren en ervoor willen zorgen dat Amstelland een open weidegebied blijft met boeren en natuur.

Gebiedsinrichting

In het drukke Nederland kan er zomaar wat gebeuren waardoor goed weidevogelland verloren gaat.
Dankzij inspanningen van Vogelbescherming en de Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer in Amstelland heeft de Provincie Noord-Holland besloten om de komende jaren een kern in de Bovenkerkerpolder via een natuurbestemming voor weidevogels veilig te stellen.
Het is daardoor vrijwel onmogelijk om zulke grond nog te bebouwen of te gebruiken voor intensieve landbouw. Twee grondeigenaren hebben al in 2017 gevraagd hun grond een natuurbestemming te geven. Een mooi succes voor de toekomst van weidevogels in Amstelland.

Koop vogelvriendelijke producten

Er zijn steeds meer producten te koop die met zorg voor natuur en vogels zijn geproduceerd. U kunt via aankopen in de supermarkt laten zien wat u belangrijk vindt.

Vogelvriendelijke zuivelwijzer

Elke meter telt!

Vogelbescherming wil de natuur terugbrengen in het boerenland. Met meer bloemrijke weides en akkerranden waar boerenlandvogels zich thuis voelen. Samen met u geven we hen weer een plek in ons landschap. Elke vierkante meter telt! Helpt u mee?

Red 10 m2 Rijke Weide voor €5,-

Meer over

redderijkeweide weidevogels resultaat amstelland onnderpolder boerenvanamstel elkemetertelt

Deel dit bericht