Navigatie overslaan
Scholekster / Jelle de Jong Alle berichten

Help boeren in Onnerpolder hun weidevogels te redden

Geplaatst op 13 juni 2018

Eind maart ging de actie ‘Elke meter telt’ van start, een initiatief van Vogelbescherming om weidevogels samen met boeren te redden. De overheid laat het op dit moment afweten. Daarom doet Vogelbescherming een beroep op het publiek om boeren te steunen, zodat zij kruiden- en bloemrijk grasland kunnen inzaaien, noodzakelijk voor weidevogels om te overleven. In Groningen kunnen we dankzij 'Elke meter telt' nu al aan de slag.

Bloemrijke Onnerpolder

Vogelminnend Nederland gaf de afgelopen maanden gehoor aan de oproep van Vogelbescherming, waardoor weidevogelboer Berend Steenbergen uit de Groningse Onnerpolder de eerste 5000 m2 landbouwgrond kan inzaaien met kruidenrijk zaaigoed. Help mee, zodat Berend ook de volgende 5000 m2 geschikt kan maken voor de weidevogels.

In de Onnerpolder ligt, op de scheidslijn tussen een landbouwgebied en een natuurreservaat, een gemaal van het waterschap Hunze en Aa’s. Van hieruit hebben vogelliefhebbers een prachtig uitzicht op de Onnerpolder, een prachtige weidevogelparel. Lepelaars, steltkluten, kemphanen, witwangsterns… wat zit er niet? Eind april kwamen hier nog zo’n honderd vogelaars naartoe, omdat de zeldzame witkeelkwikstaart hier was gespot. De weidevogelbevolking is hier nagenoeg compleet. Volgens beleidsmedewerker Cees Witkamp van Vogelbescherming is deze polder dan ook jarenlang goed beheerd. Maar er dreigde gevaar.

Berend Steenbergen / Fred van Diem Berend Steenbergen / Fred van Diem

Parel voor weidevogels

Het beheer van Onnerpolder is in handen van zes boeren die daar onderling afspraken over hebben gemaakt. Aan de rand van de polder ligt een bufferzone die tot vorig jaar van de provincie was en werd gepacht door de biodynamische boer Berend Steenbergen. De provincie wilde er graag vanaf. Het weidevogelbeheer zou onder druk komen te staan als er een koper zou komen die hier intensief op zou gaan boeren.

Net op het juiste moment meldde zich bij Vogelbescherming een investeerder die het land wilde kopen, omdat hij graag op een grootschalige manier iets wilde bijdragen voor weidevogels. Berend pacht nu het land van de investeerder en daarmee is dit weidevogelland net op tijd veiliggesteld. Vogelbescherming wil Berend ondersteunen om dit boerenland om te vormen naar bloem- en kruidenrijk grasland, zodat het een perfect leefgebied is voor weidevogels. Met deze actie maken we dat versneld mogelijk.

Puzzelstukjes

Cees Witkamp is blij dat het zo is gelopen. “We hebben geluk gehad dat we in contact zijn gekomen met deze investeerder die graag iets wilde doen voor de weidevogels.” Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Zo moet een boer er zin in hebben om z’n nek uit te steken voor weidevogels en hij moet zijn bedrijfsvoering daarop aan kunnen passen door extensief te boeren.

Kievit jong / Harvey van Diek Kievit jong / Harvey van Diek

Streekeigen zaad

Berend Steenbergen kan dankzij de actie  ‘Elke meter telt’ land gaan inzaaien. Op een zonnige middag in mei worden de werkzaamheden met Vogelbescherming verkend. Het idee is om eerst een stuk grond drassig te maken, zodat de weidevogels bij aankomst in het voorjaar daar hun voedsel kunnen vinden. Vervolgens kan ‘de kruidenmix’ ingezaaid worden. Vragen zijn dan: ga je het in het bestaande gras inzaaien of is het beter eerst de ‘eentonige grasmat’ om te ploegen? Doe je dat al meteen in augustus of beter het volgend voorjaar? Met een algemeen kruidenmengsel of juist streekeigen zaad? Binnenkort beslist Berend daarover samen met Vogelbescherming.

De omstandigheden van het gebied zijn in ieder geval goed en aan het enthousiasme van Berend ligt het niet. Berend: “Als weidevogelboeren hebben we een soort competitie. Dan vragen we elkaar: “Hé, heb jij die weidevogel ook?” Hier zijn de weidevogelsoorten redelijk compleet. En we doen er alles aan om dat zo te houden.”

Logo Elke Meter Telt Logo Elke Meter Telt

Wat doet Vogelbescherming in de Onnerpolder?

Vogelbescherming helpt Berend Steenbergen en zijn collega-boeren in de Onnerpolder met de inrichting van het gebied, door bloem- en kruidenrijk grasland te realiseren waar insecten en weidevogels van kunnen profiteren. Over het algemeen financieren we voor weidevogelgebieden inrichtingsmaatregelen, zoals aanschaf van waterpompen op zonne-energie, stuwen in sloten (verhogen waterpeil) of eenmalige kosten voor het  inrichten van plasdraspercelen of financiering van het juiste zaadmengsel, om meer kruidenrijkdom te realiseren.

Ook brengen we investeerders in contact met de boeren via het Rijke Weide Vogelfonds.

Wat kunt u doen?

Doe mee met de actie Elke meter telt. Met elke 5 euro die u bijdraagt steunt Vogelbescherming boeren om kruidenrijk grasland in te richten. Berend kan aan de slag voor de eerste 5.000 m2, maar we zijn er nog niet. Help Berend ook de rest bloemrijk te maken! De actie loopt door tot we 100.0000 m2 kruidenrijkgrasland kunnen realiseren samen met boeren in vier weidevogelgebieden. Doe mee via www.redderijkeweide.nl/elkemetertelt.