Navigatie overslaan
Grutto / Jelle de Jong Alle berichten

De weidevogels van Amstelland krijgen een boulevard

Geplaatst op 23 mei 2018

Slechts 10 km ten zuiden van Amsterdam ligt een open cultuurhistorisch landschap met bloemen, kruiden, insecten en weidevogels: de Bovenkerkerpolder in Amstelland. Veel mensen genieten er van de natuur. Mede dankzij de boeren is Amstelland een van de belangrijkste weidevogelkerngebieden van Nederland. Met binnenkort een heuse weidevogelboulevard. Maar Amstelland heeft nog meer te bieden…

Bloemrijke Bovenkerkerpolder

De eerste aanzet van de nieuwe weidevogelboulevard is er: een brede bloemrijke berm in de Bovenkerkerpolder van zo’n 2,5 meter breed en 4 kilometer lang langs de Middenweg. Op weilanden van zo’n 15 boeren worden de kopeinden ingezaaid met kruiden. Nu al staan er langs de Middenweg veel margrieten, weegbree, boterbloemen, duizendblad en veldzuring. Op deze bloemen komen veel insecten af die essentieel zijn voor de overleving van jonge kuikens van de grutto, tureluur, scholekster en kievit.

Fietsers en wandelaars kunnen vanaf het fietspad nu al zien wat zich in de Bovenkerkerpolder afspeelt, zonder de vogels te verstoren, omdat er een sloot tussen het fietspad en de bloemrijke rand zit. Vogels vliegen er af en aan. Binnenkort staan langs deze weg twee uitkijkpunten met informatie over het gebied en de streekproducten die er te koop zijn.

Kruidenrijk weiland / Fred van Diem Kruidenrijk weiland / Fred van Diem Kruidenrijk weiland / Fred van Diem

Enthousiaste boeren

Amstelland is een van de weinige plekken in Nederland waar het redelijk goed gaat met de weidevogels. Toch moet er op korte termijn meer gebeuren om deze vogels ook in de toekomst te behouden. Volgens Mark Kuiper, gebiedscoördinator weidevogelbeheer en verbonden aan de agrarische natuurvereniging, heeft de huidige intensieve landbouw grote nadelen.

Mark: ”Het gaat vooral om het produceren van zoveel mogelijk liters melk per koe tegen een lage prijs. Als we zo doorgaan raken we de weidevogels hier kwijt en ook het karakteristieke landschap. Daar kunnen de boeren niets aan doen. Het is het economische systeem waar we mee te maken hebben. We moeten het dus anders gaan doen.”

Gelukkig zijn er in het gebied genoeg enthousiaste boeren die een bijdrage leveren aan het landschap en de daarbij behorende vogels. Bij een extra inspanning voor de weidevogels krijgen zij een vergoeding. Dat betekent dat zij later het gras moeten maaien en meer kruidenrijk grasland in stand moeten houden of inzaaien. Dat staat haaks op de huidige prakijk van de intensieve landbouw, waarbij het eiwitrijke gras al heel vroeg gemaaid wordt en kuikens van weidevogels bijna geen overlevingskansen hebben.

Martijn Postma en Mark Kuiper / Fred van Diem Martijn Postma (l.) van Van de Koe en Mark Kuiper / Fred van Diem Martijn Postma en Mark Kuiper / Fred van Diem

Onkruidenboter

Om deze ontwikkeling te stoppen hebben verschillende partijen, waaronder Vogelbescherming en de agrarische natuurvereniging in Amstelland, een bijzonder plan ontwikkeld. Boeren die kruidenrijke graslanden op hun bedrijf hebben en weidevogels maximaal de mogelijkheid bieden om te kunnen broeden en hun kuikens groot te brengen, leveren een deel van hun melk aan een speciale melkfabriek die eind dit jaar wordt geopend; Amstelland Natuurzuivel.

De deelnemende melkveehouders in dit gebied krijgen een gangbare melkprijs. De winst wordt onderling verdeeld op basis van wat ze doen voor de natuur. Op dit moment doen zo’n 20 boeren mee. Amsterdammers kunnen straks deze bijzondere en vogelvriendelijke zuivel als melk, yoghurt en kwark kopen in winkels, koffiebars en restaurants in Amsterdam.

Waarom stoppen we gedroogde kruiden in de boter en citroenen vanuit Sicilië, terwijl we hier heerlijke kruidenboter kunnen maken met daslook en veldzuring?

Verder zijn er in Amstelland ook ondernemers actief die van deze zuivel en kruiden van het land weer specifieke producten maken. Zo maken Martijn Postma en Roel Kramer van het bedrijf Van de Koe een culinaire boter,  Onkruidenboter, van melk afkomstig van boeren die aan weidevogelbeheer doen. “Waarom stoppen we gedroogde kruiden in de boter en laten we citroenen invliegen vanuit Sicilië, terwijl we hier een heerlijke kruidenboter kunnen maken met daslook en veldzuring? Bovendien is zo’n lokaal streekproduct veel duurzamer”, aldus Martijn.

Achtertuin

Volgens Kees de Pater van Vogelbescherming is het van belang om de weidevogels ook op lange termijn te kunnen beschermen. Doordat Amsterdammers in de supermarkt en restaurants vogelvriendelijke streekproducten kunnen kopen die uit Amstelland komen, hun achtertuin, is het straks mogelijk om dit gebied in stand te houden voor de weidevogel.

Kees: “Bovendien kunnen bezoekers aan de weidevogelboulevard direct zien en ervaren waar we het voor doen.” Volgens De Pater zou het mooi zijn als er straks in de Bovenkerkerpolder een kern blijft van zo’n 60-100 hectare die volledig wordt beheerd door boeren die zich optimaal inzetten voor de weidevogels. “Amsterdammers kunnen heerlijke zuivel en vlees kopen uit deze prachtige polder. Wie wil dat nou niet?”

Bekijk ook het korte filmpje waarin presentator en cabaretier Klaas van der Eerden op bezoek gaat bij weidevogelboer Kees Lambalk, die alles vertelt over de weidevogelboulevard.

Wat doet de Vogelbescherming in Amstelland? Samen met de boeren wil Vogelbescherming een weidevogelboulevard realiseren met bloem- en kruidenrijk grasland waar insecten en weidevogels van kunnen profiteren. We helpen boeren met de inrichting van deze vogelboulevard door de financiering van het juiste zaadmengsel om meer kruidenrijkdom te realiseren.

Wat kunt u doen?

Met elke 5 euro die u bijdraagt steunt Vogelbescherming boeren om 10 vierkante meter kruidenrijk grasland in te richten. Help mee!

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en boerenlandvogels. In dit eenmalige magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur.

Vraag pdf magazine aan