Navigatie overslaan
Kievit / Jelle de Jong Alle berichten

Startsein voor oprichting unieke melkfabriek

Geplaatst op 26 april 2018

Vanmiddag is in Ouderkerk aan de Amstel de samenwerkingsovereenkomst getekend die het startsein vormt voor de oprichting van een unieke melkfabriek: Amstelland Natuurzuivel. De boeren die straks de melk gaan leveren aan de fabriek spannen zich in voor de weidevogels in het gebied. 

Amstelland is een waardevol weidevogelgebied onder de rook van Amsterdam, met circa 55 rundveehouders (melk en vlees). Het is één van de belangrijkste weidevogelkerngebieden van ons land, dankzij de actieve agrarische natuurvereniging De Amstel en de boeren die zich inzetten voor weidevogels.

Amstelland Natuurzuivel / Tom Baas Foto: Tom Baas Amstelland Natuurzuivel / Tom Baas

Waardevol weidevogelgebied

Tegen de landelijke dalende trend in, handhaaft de weidevogelpopulatie zich in dit gebied. Om Amstelland ook in de toekomst haar waarde te laten behouden is door verschillende partijen een plan ontwikkeld. Boeren die kruidenrijke graslanden op hun bedrijf hebben en weidevogels maximaal de mogelijkheid bieden om te kunnen broeden en hun kuikens groot te brengen, leveren een deel van hun melk aan Amstelland Natuurzuivel en krijgen daarvoor een iets hogere prijs. Momenteel doen zo’n twintig boeren mee.

Bijzondere zuivel straks in de stad verkrijgbaar

De fabriek komt in een bestaand bedrijfspand in Ouderkerk aan de Amstel, in het hart van Amstelland en ligt nog geen 3 km van het centrum van Amsterdam af. Diverse ondernemers uit de stad hebben al aangegeven belangstelling te hebben voor deze bijzondere zuivel. Nu de samenwerking tussen de partijen is bekrachtigd kunnen de machines worden besteld. De verwachting is dat de eerste melkpakken in het najaar uit de fabriek komen. Zo laten alle samenwerkende partijen zien dat ecologie en economie hand in hand kunnen gaan.

De door melkveehouders opgerichte coöperatie Amstelgoed Natuur Zuivel werkt in dit project samen met Vogelbescherming Nederland, stichting Commonland en de stichting DAN. De bouw van de melkfabriek wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland en een lening van het Nationaal Groenfonds. Ook gemeente Amsterdam ondersteunt het project financieel.