Navigatie overslaan
Landschap / Fred van Diem Alle berichten

Redding voor weidevogels in de Onnerpolder

Geplaatst op 22 februari 2018

Zes boeren ontfermen zich over een parel van een weidevogelgebied: de Onnerpolder bij Groningen. Twintig bufferhectares aan de rand van het bloemrijke gebied dreigden verloren te gaan. Toen meldde zich een investeerder met een groot hart voor weidevogels bij Vogelbescherming.

Belangrijke buffer

Weidevogelboer Berend Steenbergen is één van de zes boeren die bij elkaar kwamen om een plan voor duurzaam beheer van de Onnerpolder te maken. Hij vertelt: “Een groot deel van de Onnerpolder is in handen van het Groninger Landschap, maar de weidevogelkern, zo’n 150 hectare, wordt beheerd door de zes weidevogelboeren. Het is een prachtig gebied; nergens in Groningen is de veelsoortigheid zó groot! Maar het is ook kwetsbaar. Daarom is die buffer van twintig hectare zo belangrijk.”

Berend Steenbergen / Fred van Diem Berend Steenbergen / Fred van Diem

Wat als de grond in verkeerde handen valt?

Na een langdurige herinrichting van de polder wilde de provincie de twintig hectare die Berend van hen pachtte van de hand doen. “Koop was voor mij niet aan de orde; ik wilde het graag blijven pachten. De hectares liggen aan de rand van het weidevogelgebied en als er goed weidevogelbeheer op wordt gevoerd, wordt het hele gebied er robuuster van.”

Bij Vogelbescherming leefde al langer het besef: sommige goede weidevogelgronden komen te koop en de kans bestaat dat er dan intensieve veehouderij plaats gaat vinden. Daarmee zou het weidevogelbeheer onder druk komen te staan. Dat willen we voorkomen.

Perfecte match met een investeerder

Soms vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Een investeerder meldde zich bij Vogelbescherming omdat hij graag op een grootschalige manier iets wilde betekenen voor weidevogels. Vorig voorjaar nam Vogelbescherming hem mee naar het bedrijf van Berend en zijn vrouw Wilma. “We hebben alles laten zien en verteld over onze manier van werken. Hij heeft besloten een fonds op te richten en de twintig hectare te kopen en ik kan die voor lange tijd van hem pachten. Een geweldige oplossing!”

 

Kievit / Elwin van der Kolk Kievit / Elwin van der Kolk

STAP IN HET RIJKE WEIDE VOGELFONDS

We roepen investeerders op zich aan te sluiten bij dit initiatief. Want ook op andere plekken staat goede weidevogelgrond onder druk. Om méér weidevogelgebieden duurzaam veilig te stellen voor de vogels is een fonds opgericht: het Rijke Weide Vogelfonds. We zoeken mede-investeerders om het fonds meer slagkracht te geven. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Vogelbescherming: Sandra Peters, 06-1217 6257.

Het is een prachtig gebied; nergens in Groningen is de veelsoortigheid zó groot! Maar het is ook kwetsbaar. Daarom is die buffer van twintig hectare zo belangrijk.

Met zes boeren voor de weidevogels

Berend werkt sinds een paar jaar op biologisch-dynamische grondslag. Hij levert zijn melk aan Zuiver Zuivel; alle daar aangesloten boeren werken vogel-vriendelijk met veel aandacht voor biodiversiteit. Berend: “We werken met oog voor de omgeving, we zijn ons heel bewust van het gebied waar we leven. Die turbomanier van boeren, daar heb ik niet zoveel schik aan en dat past hier ook niet.”

“Het leuke van die groep van zes boeren is: ik ben de enige biologische boer maar alle anderen zijn óók goede weidevogelboeren. Het is een leuke groep, relatief jong, en de samenwerking is gewoon hartstikke goed. De Onnerpolder is hier het laatste veengebied dat het goed doet voor weidevogels. Dat behouden, daar gaan we voor.”