Navigatie overslaan
Winterkoning / Shutterstock Alle berichten

‘Groene’ vrijwilligersnetwerken versterken

Geplaatst op 22 maart 2022

Dag in dag uit zetten honderdduizenden groene vrijwilligers in Nederland zich in voor groen en natuur in hun eigen buurt. Van nestkastjes ophangen tot het beïnvloeden van gemeentelijk beleid. Als Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en SoortenNL weten wij hoe belangrijk deze vrijwilligers zijn. Zonder hun inspanningen zou de natuur er in Nederland veel slechter voorstaan. Daarom ondersteunen we ze waar mogelijk. Met de schenking van 1,7 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kunnen we hen nog beter helpen bij het vergroenen van hun eigen buurt.

Sterk gemotiveerde vrijwilligers

Groen is belangrijk. Mensen voelen dat heel sterk. Ze protesteren als er bomen worden omgehakt, ze voeren vogels, timmeren bijenhotels en planten inheemse bomen. Mensen functioneren geestelijk en lichamelijk beter in een natuurlijke omgeving.

Veel vrijwilligers verdiepen zich hierin vanuit deze diepgewortelde motivatie en willen weten waarom het zo slecht gaat met de biodiversiteit en wat ze daar nog meer aan kunnen doen. Zo kan een vrijwilliger die vlinders telt en de aantallen ziet dalen, zich ontwikkelen tot een betrokken burger die de gemeente vraagt over te schakelen op natuurgericht maaibeheer.

Veranderingen doorgevoerd krijgen lukt meestal beter sámen met anderen. De een kan onderzoeken wat er aan de hand is, een ander legt in een vlammend betoog uit hoe het beter kan en weer iemand anders is goed in het hierbij betrekken van media of bestuurders. Samen sta je sterk.

Huismus / Hans Peeters Huismus / Hans Peeters

Effectiever opkomen voor groene buurt

‘Samen sta je sterk’ is de kern van de aanpak die we voor ogen hebben. Dit sluit aan bij de drijfveren van vrijwilligers. Veel vrijwilligers willen leren en onderdeel zijn van een gemotiveerde lokale groep om in de eigen omgeving nog effectiever op te kunnen komen voor natuur en landschap, groene schoolpleinen, kleurrijke bermen, natuurrijke bedrijventerreinen en natuurinclusieve bebouwing.

Gemotiveerd door deze drijfveren zijn we als landelijke natuur- en milieuorganisaties het afgelopen jaar nauwer gaan samenwerken. Met steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen we nu nog beter zorgen dat ‘onze vrijwilligers-achterbannen’ – 150.000 man sterk – en de vele overige groene vrijwilligers elkaar kunnen vinden. Ze kunnen elkaar inspireren, initiatieven ontplooien en zelf ideeën ontwikkelen om een gemeente mee te benaderen voor verandering in gemeentelijke bomenbeleid, ecologisch bermbeheer, natuurinclusief bouwen en energietransities.

De vrijwilligers worden zo onderdeel van een groene beweging die in honderdduizenden kleine stapjes ons land iedere dag steeds iets mooier maakt.

Deelnemers Postcode Loterij Deelnemers Postcode Loterij

Vrijwilliger worden

Word je ook vrijwilliger? Vogels en natuur beschermen? Met z'n allen komen we verder! We zoeken allerlei soorten vrijwilligers.

Help mee

Lobbyen voor vogels en natuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden er visies gevormd en nieuwe plannen gemaakt. Dat biedt volop kansen om invloed uit te oefenen voor vogels en natuur. Samen kunnen we alle 352 gemeenten bereiken. Help je mee?

Lees hier wat u kunt doen