Navigatie overslaan
grutto / Agami Alle berichten

Steun het Aanvalsplan Grutto, teken de petitie

Geplaatst op 8 april 2021

De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland koerst op lege weilanden zonder weidevogels zoals de grutto. Dat is de sombere boodschap van natuurorganisaties en boeren die zich inzetten voor het behoud van weidevogels. Zij maakten een reddingsplan in de vorm van het Aanvalsplan Grutto. Actie van de rijksoverheid blijft echter uit, ondanks een breed draagvlak in de politiek. Vogelbescherming Nederland start daarom, samen met andere organisaties, een petitie om de regering tot uitvoering te manen.  

De grutto en andere weidevogels behouden kan alleen als de overheid de regie neemt. Hoe de grutto gered kan worden, staat in het Aanvalsplan Grutto, dat – aangevoerd door Pieter Winsemius – door samenwerkende boeren, natuurorganisaties en provincies, eind vorig jaar werd aangeboden aan demissionair minister van Landbouw, Natuur en Visserij Carola Schouten. Ondanks brede steun vanuit de Tweede Kamer blijft uitvoering door het rijk van het Aanvalsplan Grutto echter uit en dreigt het ook dit voorjaar weer stiller te worden in de Nederlandse weilanden.  

De organisaties roepen daarom op tot het tekenen van een petitie op aanvalsplangrutto.nl.

Aanvalsplan Grutto moet weidevogels redden

Op initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie, Vogelbescherming Nederland, Rudy Rabbinghe en Ferd Crone is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers het Aanvalsplan Grutto opgesteld. Met dit plan moet het lukken de neerwaartse trend van de grutto en andere weidevogels te keren. De organisaties putten daarbij inspiratie uit succesvolle actieplannen met een symboolsoort, zoals de zalm bij het schoonmaken van de Rijn na de Sandozramp in 1986 en de zeehond bij de verbetering van de Waddennatuur. Dieren en planten vormen de graadmeter van de kwaliteit van de natuur. Onze nationale vogel de grutto is indicator voor een levensvatbaar platteland.

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?