Navigatie overslaan
De koeien van John en Saskia Joha / Fred van Diem Toon alles in de buurt
De koeien van John en Saskia Joha / Fred van Diem Weidevogelboeren Saskia en John Joha / Fred van Diem

Door John en Saskia Joha

John en Saskia Joha

John en Saskia Joha zijn sinds 2003 boer. Ze begonnen met vier koeien en vijf schapen en bouwden hun droom steeds verder uit. Hoeve Kazan is nu een kleinschalig en biologisch vleesveebedrijf met zorg en aandacht voor dier, mens, milieu en biodiversiteit. Ze hanteren korte, traceerbare lijnen en werken gecertificeerd biologisch en vrij van antibiotica en andere hulpmiddelen zoals kunstmest.

Werkgebied

Nieuwveen, Noord-Holland

John en Saskia Joha:

“Wij hebben in de Bovenkerkerpolder (tussen Uithoorn en Amstelveen) een aantal percelen land liggen, waar we samen met andere boeren voor weidevogels zorgen. Hier kunnen ze foerageren, broeden en de kuikens vliegvlug laten worden. Als boer worden we blij om iets te doen voor het behoud van de weidevogels, zeker als we daar ook de resultaten van zien.”

John en Saskia Joha / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 35

Bezoek mijn website

Weidevogels

Als het om de weidevogels gaat, boeken John en Saskia op hun land mooie resultaten. Jaarlijks broeden er zo’n 90 paar op de verschillende percelen. Graspiepers, gele kwikstaarten, krakeenden, tureluurs, kieviten, scholeksters, bergeenden, zomertalingen en tientallen paartjes grutto brengen er hun jongen groot.

Eigen boerderijwinkel

Een groot deel van de 75 Limousin-koeien van John en Saskia loopt buiten in de kruiden- en bloemrijke weilanden. In de zomer eten ze het verse gras uit de weide, in de winter krijgen zij het gehooide gras uit de kuil. Ze voeren de dieren geen andere producten, zoals maïs of krachtvoer. Zo krijgen de koeien de tijd en de rust om te groeien. Dit levert gezond en smaakvol vlees op dat wordt verkocht in hun eigen boerderijwinkel. Naast de koeien lopen er op Hoeve Kazan ook nog zo’n 70 schapen rond.

Bezoekers welkom

John en Saskia vinden het belangrijk dat mensen weten waar hun vlees vandaan komt. En dat biologisch boeren goed samengaat met het behoud en versterken van de biodiversiteit. Daarom zijn bezoekers op woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag op Hoeve Kazan welkom. Voor kinderen is er een speurkaart. Vanaf 1 juni 2023 kan er over het erf een beleefroute afgelegd worden.

Voorbeeldboerderij

Hoeve Kazan is één van de boerderijen die deelnemen aan het driejarige project ’Voorbeeldboerderijen’ van Vogelbescherming Nederland. Binnen dit project worden op twee boerderijen maatregelen genomen om de biodiversiteit op het platteland te vergroten en kennis over biodiversiteitsherstel op te doen. Op Hoeve Kazan wordt het erf natuurvriendelijker ingericht. Er komen meer inheemse bomen en struiken rond de boerderij. In het voorjaar profiteren de insecten van de bloesems en in de herfst zijn er bessen voor de vogels. Ook worden er nestkasten voor steenuil, torenvalk en kauw opgehangen. Een landschapsarchitect en buiten-educator werken momenteel aan het ontwikkelen van een beleefroute over het erf (klaar in juni 2023). Op de beleefroute kunnen bezoekers ervaren hoe je de biodiversiteit kunt versterken, soms al met kleine ingrepen.

Het project ‘Voorbeeldboerderijen’ heeft een looptijd van drie jaar en wordt volledig gefinancierd door stichting Edwin Bouw Fonds en een grote particuliere gift.

Boerenlandvogels bij deze boerderij

Gerelateerde projecten