Navigatie overslaan
Kluut / Shutterstock Alle berichten

Baanbrekend natuurherstel in Waddenzee bij Friese kust

Geplaatst op 2 februari 2019

De Nationale Postcode Loterij steunt Vogelbescherming Nederland bij het droomproject ‘Holwerd aan Zee’ met 15 miljoen euro. Vogelbescherming is ontzettend trots op de toekenning van het geld uit het Droomfonds. Het project verbindt voor het eerst op deze schaal de Waddenzee met het achterland door een opening in de dijk bij het Friese dorp Holwerd. Daardoor ontstaat een getijdenmeer achter de dijk, waar niet alleen de natuur maar ook de mensen van profiteren. De schenking van de Postcode Loterij brengt de realisatie van Holwerd aan Zee aanmerkelijk dichterbij.

Een baanbrekende stap voor mens én natuur

Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland: “Dit is een baanbrekende stap: niet meer vechten tegen het water, maar leven met het water. Het is iconisch: het herstelt natuur, er komt een getijdenmeer en we helpen krimp om te buigen in groei. Vele mensen én duizenden vogels profiteren hiervan. Tot slot werken we met boeren samen om oplossingen voor verzilting dichterbij te brengen. Holwerd aan Zee is een grote stap voorwaarts voor mens en natuur.”

Het herstelt natuur, er komt een getijdenmeer en we helpen krimp om te buigen in groei. Vele mensen én duizenden vogels profiteren hiervan.

Fred Wouters

Natuurlijke overgang

Vogelbescherming, It Fryske Gea en de Waddenvereniging pleiten al jaren voor een natuurlijke overgang tussen Waddenzee en achterland. Dit ideaal in combinatie met de droom van het burginitiatief Holwerd aan Zee komen in dit project tot leven. De steun van de Postcode Loterij draagt ook bij aan de ambities van de overheden voor natuurherstel in de Waddenzee en het tegengaan van de krimp in deze regio. Vogelbescherming verwacht dat het Rijk nu ruimhartig bijdraagt aan de realisatie van Holwerd aan Zee.

Nieuwe plek voor vogels en vissen

Door de dijk te openen, met een sluis, ontstaat een nieuwe toegangsgeul naar een nieuw intergetijdengebied achter de dijk. Zo ontstaat er een nieuw natuurgebied wat een geleidelijke overgang wordt tussen de Waddenzee en de Friese Meren. Wadvogels zoals kluten, grote stern en andere vogelsoorten die al decennia lang in aantal achteruit gaan vinden hier een nieuwe plek om te broeden en voedsel te zoeken, vissen kunnen weer van de Waddenzee naar de Friese Meren zwemmen. Zo werkt Vogelbescherming samen met It Fryske Gea, de Waddenvereniging en Stichting Holwerd aan Zee aan een toekomst voor natuur en mensen.

Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij op 4 maart wordt de schenking officieel overhandigd. Naar verwachting start de aanleg van het natuurgebied bij Holwerd in 2020 en is het vanaf 2022 voor het publiek toegankelijk.

Hoe gaat het eruit zien?

Video in nieuw venster openen

Gratis app Wadvogels

Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Maar hoe weet je waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe herken je ze? Onze gratis app Wadvogels lost die problemen in één keer op.

Meer informatie en downloaden

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?